Trafik Kazası Kusur Oranları
Trend

Asli Kusur Nedir? Asli Kusur Maddeleri Nelerdir?

Öne Çıkan Başlıklar
 • Asli Kusur Nedir?
 • Asli Kusur Maddeleri Nelerdir?
 • Asli Kusur Yüzde Kaç?
 • Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik kazasının meydana gelmesinde birinci derecede kural ihlali sayılan ihlallere “asli kusur” denir. Kazada asli kusur nedir özetlemek gerekirse kazanın oluşmasına sebep olmaktır.

Evet sevgili dostlar, bu yazımda sizlere son günlerde sıkça talep gelen trafik kazalarında asli kusurun tanımından, asli kusur maddelerinden, asli kusur yüzde oranından ve ücretsiz olarak trafik kazasında asli kusur itirazı nasıl yapılır bundan bahsedeceğim.

Kaza tespit tutanağı ister polis, jandarma görevlileri tarafından tutulmuş olsun isterseniz de anlaşmalı tutanak olarak maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı olsun herhangi bir masraf yapmadan itiraz etme hakkınız olduğunu biliyor muydunuz?

Asli Kusur Maddeleri

Trafik kazalarında Sürücü Kusurlarının Tespiti ve Asli Kusur Sayılan Haller

karAyolları trafik kanunu 84. madde

Trafik Kazalarında Asli Kusur Sayılan Haller ve Sürücü Kusurlarının Tespiti

Trafik YÖNETMELİĞİ 157. maddesi
Asli kusur nedir asli kusur maddeleri
asli kusur maddeleri

Gerek Karayolları Trafik Kanunun da gerekse de yönetmeleğin de trafikte asli kusurlu sayılan haller belirtilmiştir. Ktk 84. maddesi 12 farklı hal olarak belirlenmiştir. Yani on iki başlık altında toplanmıştır. Kısaca bu maddelerden bahsetmek istiyorum.

Asli Kusur Maddeleri

Asli Kusur MaddeleriAçıklaması
84/AKırmızıda geçmek veya dur ihtarına uymamak
84/BTers yöne girmek
84/CKarşı şeride girmek
84/DÖndeki araca arkadan çarpmak
84/EHatalı sollama yapmak
84/FHatalı şerit değiştirme manevrası yapmak
84/GŞerit ihlali yapmak
84/HKavşaklarda geçiş önceliğine riayet etmemek
84/iYolun daraldığı alanlarda geçiş önceliğine riayet etmemek
84/JHatalı manevra yapmak
84/KYerleşim yeri dışında durmak, duraklamak veya park etmek
84/LPark etmiş araçlara çarpmak
asli kusur maddeleri 2024

Size 12 maddenin tek tek açıklamasını yapmak istiyorum. Çünkü bir çok arkadaşımız ben yolda giderken şöyle yaptım kaza oldu “kusur kimde” kim haklı, ben yanlış bir hareket mi yapmışım şeklinde sorular bir hayli fazla buyurun birlikte inceleyelim kim haklı siz karar verin.

Kırmızıda Geçmek – Dur İhtarına Uymamak

47/1-a trafik zabıtası olarak tanımlanan trafik polisi ve jandarmasının dur ihtarına uymadığınızda ve 47/1-b trafik ışıkları kırmızı yandığında durmamamız, sonucu meydana gelen trafik kazalarında bu ihlali yapan araç sürücüsü 84/a maddesi gereğince asli kusurlu sayılır.

Ters Yöne Girmek

46/2-h taşıt giremez işareti yani ters yön levhası olmasına rağmen ters istikamete girilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 84/b maddesi hükmünce asli kusurludur.

Burada bir detay var arkadaşlar 47/1-c maddesi genel olarak trafik işaret ve levhalarının ihlallerini kapsamaktadır ancak tali kusur sayılır. Madem öyle burada ne işi var diyebilirsiniz. 47/1c çok genel bir hüküm içeriyor.

Detayına girdiğinizde ters şeride girmek işaret ve levhalara uymamaktır, doğru ama doğrudan 84/b açıklamasına tam olarak uyduğu için asli kusurlar arasında yer almaktadır.

Karşı Şeride Girmek

İki yönlü veya bölünmüş karayollarında, otobanlarda, çevre yollarında gidiş ve geliş istikametleri dikey ve düşey işaretlerle belirlenmiş yollarda karşı yönden gelen araçlar için ayrılmış yola girmek 84/c maddesidir.

Öndeki Araca Arkadan Çarpmak

56/1-c güvenli takip mesafesini korumamak yani yakın takip olarak bilinen 84/d asli kusur maddesidir.

Başlıkta da dikkat etmişsinizdir. “Öndeki” araca arkadan çarpmak olduğu özellikle belirttim. Çünkü güvenli takip mesafesinden söz edebilmek için iki aracın aynı şeritte aynı istikamete gitmesi gerekmektedir.

Yani sizin sağınızda veya solunuzda bulunan bir başka aracın aniden sizin şeridinize girmesinden dolayı arkadan çarparsanız bu madde uygulanamaz! Şaşırdınız değil mi?

Zira bize yıllarca ne öğretildi, ne söylendi şimdi Ahmet MERKEPÇİ neler diyor, diyorsunuz 🙂

Arkadaşlarım, yıllarca yanlış öğretildi bu durum bize, arkadan çarpan sürücü ne olursa olsun kusurludur, diyenler elbet olacaktır. Ancak sizleri ofisime çay içmeye bekliyorum, kazanmış olduğumuz davalardaki emsal kararları sizlerle birlikte okuyabiliriz!

Hatalı Sollama Yapmak

Öndeki aracı kural ve kaidelerin verdiği izinler doğrultusunda geçmeye halk arasında sollama denir. 54/1-a ve 54/1-b maddelerinde geçme, geçilme kısacası sollama nasıl yapılır anlatılmıştır.

Aslında sollama yapan araçların uyması gereken kurallar olduğu gibi geçilen yani sollanan aracın da uyması gereken kurallar vardır.

Gerek geçen gerekse de geçilen araçların kural ihlali yapması durumunda 84/e maddesince asli kusur işlenmiş olur.

İnce bir detay belirmek istiyorum. Yoğun trafikte sol şeridin durduğu veya yavaşladığı durumlarda, sağ şeritteki araçların ilerlediği durumlar hatalı sollama sayılmaz!

Hatalı Şerit Değiştirme Manevrası Yapmak

46/2b: şerit değiştirmeden önce girmek istenilen şeritte varsa araçların geçişini beklemek, gireceği şerit boş olduğunda şerit değiştirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Yani siz ben sinyalimi verdim diyerek, dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde şerit değiştirirseniz kaza kaçınılmazdır ve 84/f maddesince asli kusurlu olmaktan kurtulamazsınız.

Şerit İhlali Yapmak

56/1-a gidişe ayrılmış birden fazla şerit olması durumunda kendi şerit sınır çizgileriniz dahilinde gitmenizi emretmiştir. Halk arasında söylediği şekliyle iki şeridi ortalamak olarak bilinen hareket 84/g asli kusur maddesidir.

Kısaca bir örnek vermek istiyorum. Empati yapmanızı istiyorum, kendi şeridinizde nizami olarak araç kullanıyorsunuz. Sağınızda veya solunuzdaki bir başka aracın size çarpması durumudur.

Kavşaklarda Geçiş Önceliğine Riayet Etmemek

Ülkemizde en çok ihlal edilen asli kusur ihlali 84/h maddesidir. Aklınıza gelen tüm kavşak türlerinde ilk geçiş hakkı ve geçiş önceliği sıralaması trafik mevzuatlarında belirlenmiştir.

Çok fazla detay var, hatta bu maddelerin alt hükümleri de var. Uzun uzadıya burada anlatıp değerli vaktinizi almak istemiyorum. Dilerseniz detaylarına ahmetmerkepci.com/trafik-kurallari/ alanından ulaşabilirsiniz.

Trafikte kavşak tipleri ve kavşak özellikleri
Kavşak nedir


Yolun Daraldığı Alanlarda Geçiş Önceliğine Riayet Etmemek

Malumunuz her yol geniş değil ve zaman zaman bu yollarda iki araç karşı karşıya gelebiliyor hatta hepimizin başına gelmiştir. Tamam ama burası bir kavşak değil iki yönlü karayolu, peki ilk önce kim geçecek?

56/1-e maddesi tamda bu durumu anlatmış ve demiş ki herhangi bir trafik işaret ve levhası yoksa aşağıdaki sıralamaya göre araç sürücüleri ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Dar Yollarda İlk Geçiş Hakkı

 • İş makineleri > traktörlere
 • Traktörler > kamyonlara
 • Kamyonlar > otobüslere
 • Otobüsler > kamyonetlere
 • Kamyonetler > minibüslere
 • Minibüsler > otomobillere
 • Otomobiller ise motorsuz araç kullananlara

İlk geçiş hakkını vermek zorundadır. Eğer bu sıralamaya uymazsanız ve trafik kazası olursa 84/i maddesi devreye girer.

Hatalı Manevra Yapmak

Trafik literatüründe manevra denilince akla ilk gelen madde 67/1-a maddesidir. Park yerinden çıkarken, yolun sağına, soluna yanışırken, sola veya sağa dönerken diğer yol kullanıcılarını tehlikeye düşürecek şekilde manevra yapmak 84/i asli kusur sayılır.

Çok fazla hükmü kapsıyor. 53/1-a sağa dönme, 53/1-b sola dönme, 67/1-b geriye dönme u dönüşü gibi kuralları da kapsamaktadır. En çok ceza yazılan maddeler arasındadır.

Bu kuralların trafik cezası olarak karşılıklarını merak ediyorsanız asli kusur cezaları için ahmetmerkepci.com/trafik-cezalari/ yazımı okuyabilirsiniz.

Yerleşim Yeri Dışında Durmak Duraklamak Veya Park Etmek

Trafik konularına hakim olmayan kişiler için ihtilaf sayılacak bir maddedir. Eğer park halindeki arabalara çarpmak asli kusur sayılıyor ise yerleşim yerleri dışında park etmek neden asli kusur sayılır?

Bu ihtilafın çıkış noktası ve cevabı kendi içindedir. Yerleşim yeri veya dışı olması kusur dağılımı için en önemli etkenlerden biridir.

K.Y.T.K. 59. madde zorunlu haller dışında yerleşim yeri dışındaki yollarda park etmenin yasak olduğunu bildirmiştir ve bu kurala uymazsanız 84/k asli kusur ihlali yapmış olursunuz.

Park Etmiş Araçlara Çarpmak

Trafik kazalarında kusur dağılımı yapılırken ilk olarak şu soru sorulur “bu kaza neden meydana geldi?”, akla ilk gelen cevap kusuru ve maddesini belirlemektedir.

Yani sizin aracınız nizami olarak kurallara uygun şekilde park halinde iken başka bir araç sizin aracınıza sürterek geçti veya çarptı zarar verdi.

Hemen sorumuzu soralım bu kaza neden meydana geldi? Çarpan araç kendi şerit sınır çizgileri dahilinde seyrine devam etmiş olsaydı nizami olarak park halindeki arabaya çarpmazdı ve bu kaza meydana gelmezdi değil mi dostlar.

Aslında bu sorunun cevabını yazarken kusur maddesini bulduk. “Şerit İhlali Yapmak” ve “Park Etmiş Araçlara Çarpmak” yani 84/g ve 84/l maddelerini ihlal ettiğinden dolayı bu kaza oluştu.

Her ne kadar asli kusur sayılmasa da genelde 52/1a veya 52/1b maddelerinden ihlal verilmektedir. Tek başına kullanıldığında %100 kusurlu sayılır.

Aşırı Hız Asli Kusur Mudur?

Aşırı hız asli kusur mudur diye soracak olursanız hemen söyleyeyim hayır! Hız ilgili kusur oranı tali kusur maddelerinde değerlendirilmiştir.

Ne yazık ki siz kavşakta ilk geçişine hakkına uymadan kavşağa girdiyseniz ve size başka bir araç abartmıyorum 200 km/h hızla da çarpsa siz asli kusurlu sayılırsınız size çarpan araç sürücüsü tali kusurlu sayılır.

Bu bahsetmiş olduğum süreç idari yaptırımlarda geçerlidir. Ceza kovuşturmalarında adli tıp trafik literatürüne bağlı kalmaksızın oranlar ve hükümler verebilmektedir.

Haklısınız aşırı hızın verdiği dikkat azlığı hız körlüğü gibi etkenler bana göre de birincil ihlaller arasında olması gerekir ancak Karayolları Trafik Kanunu hükümleri bizim gibi düşünmüyor.

Asli Kusur Trafik Kazası

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri mahkemelerce geçici süreyle el konulabilir! Ancak bu durum ceza mahiyeti taşımamaktadır sadece tedbir üzerine bu işlem yapılır.

Asli kusur tazminat bilgileri
asli kusur bilgileri

Yayanın asli kusurlu olması ile araç sürücünün asli kusurlu olmasında hiç bir fark yoktur. Kazadan dolayı oluşan tüm zararlardan sorumludur. Yaya geçidinde geçmekte olan yayaya çarpan araç sürücüsü, yayanın uğramış olduğu tüm maddi ve manevi zararlardan nasıl araç sahibi sorumluysa, 100 metre civarda yaya geçidi varsa ve yaya burayı kullanmadan yola dikkatsizce çıkması sonucu oluşan kazalarda ise araçta meydana gelen hasardan değer kaybından ve diğer zararlardan yaya sorumludur.

Farklı bir durumda ise asli kusurlu yaya tazminat alabilir mi sorusu aklınıza gelebilir evet alır! Ama yayaya çarpan araç sürücüsü de kusurlu olması durumunda alır.

Asli kusurlu ölümlü trafik kazası ceza durumu ne olur diyecek olursanız kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü kazanın oluşumu ve kazanın meydana gelmesindeki tüm etkenler detaylıca irdelenmesi gerekmektedir. Taksirli suçlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Buradaki hakkaniyetsiz hükümlerden bir tanesi de 47/1d asli kusur mu sorusu. 47/1-d trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek olarak bilenen dikkatsiz ve tehlikeli araç kullanmaktır. Ne yazık ki tali kusur maddesidir.

Trafik kazalarında 2. derece asli kusur diye bir şey yoktur bu durum tali kusurdur. Tali kusur detayları ile ilgili maddelere ahmetmerkepci.com/tali-kusur-nedir/ Tali kusur nedir? yazımdan ulaşabilirsiniz.

Asli Kusur Tali Kusur Yüzde Oranları

Asli kusur tali kusur yüzde oranları ile ilgili olarak KTK (Karayolları Trafik Kanunu) ve KTY (Karayolları Trafik Yönetmeliği) kesin olarak yüzde oranı belirtmemiştir. Trafik literatüründe asli kusur %75 tali kusur %25 olarak kabul edilir.

Asli kusur oranı
asli kusur tali kusur yüzde oranları

Özellikle ceza davalarında çok farklı oranlar çıkmaktadır. %90-%10 veya %65-%35 gibi oranlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi “her kaza kendi içinde değerlendirilir” yolun durumu, çarpışma noktaları, sürücü beyanları, belki inanmayacaksınız ama kazadan sonra çekilen kaza fotoğrafları bile bu oranlara etki etmektedir.

Trafik kazalarında kusur tespiti ve bilirkişilik aşamasında atanan bilirkişiye yol gösterecek ve değerlendirme yapmasında yardımcı olacak en önemli dokümanlardan biri kaza fotoğrafları olmaktadır.

Sürücü beyanlarının ve kaza tespit tutanağının uyumlu olup olmadığının tespiti sadece bu fotoğraflara bakarak karar verilebilmektedir. Elbette kaza anına dair video kaydı varsa inceleme daha farklı olacaktır nitekim video çok büyük bir delildir. Özellikle tazminat konularında bu oranlar hayati öneme sahiptir.

Trafik kazasındaki suçluluk veya sorumluluk oranı hesaplama
Trafik kazalarında kusur oranı hesaplama


İtiraz Nasıl Yapılır

Trafik kazasına itiraz etmek için öncelikli olarak bir kaç detaya hakim olmanız gerekmektedir. Kaza tespit tutanakları üç farklı olarak tanzim edilir ve tutanağa göre itiraz etmek gerekiyor.

Trafik kazası kusur oranı tespiti nedir
trafik kazası kusur oranı tespiti

Anlaşmalı tutanak dediğimiz, araç, sürücü ve kazaya dair bilgileri ve beyanımızı yazıp imzalayıp tramere sunmuş olduğumuz tutanak tipidir. Bu durumda SBM (Sigorta Birliği Merkezine) yazılı olarak itiraz edebiliriz ama %517,50 sonuç değişmemektedir! Tek çare hukuki mercilere başvurmaktır.

Kolluk kuvvetlerinin tanzim ettiği tutanaklar da ise gerek maddi hasarlı kazalar da gerekse de ölümlü yaralanmalı olan kazalarda tek çare hukuki mercilere başvurmaktır.

Sonuç olarak dava açmak lazım. Tamam davayı açacağız bilirkişi atanacak inceleme yapılacak, yargılama giderleri, avukat giderleri bunların masrafı ne olacak ? Davayı kazanırsanız sorun yok ya kazanamazsanız?

Artık parayı unutun! Aşağıda paylaştığım iletişim butonlarından bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Ücretsiz olarak trafik kazası tutanağınızı inceleyip asli kusur oranı itirazı için hukuki başvurunuzu bizzat birlikte yapma konusunda yardımcı olmaktayım!

Asli kusur nedir? Asli kusur maddeleri nelerdir? Asli kusur 2024
Asli kusur nedir? Asli kusur maddeleri nelerdir? 1
Asli kusur nedir? Asli kusur maddeleri nelerdir? Asli kusur 2024
Asli kusur nedir? Asli kusur maddeleri nelerdir? 2

Ayrıca arkadaşlar örnek itiraz dilekçesine ahmetmerkepci.com/kusur-orani-itirazi-nasil-yapilir/ bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sormak istediklerinizi, aklınıza takılanları hemen aşağıda olan ↓ yorum bölümünden sorabilirsiniz.

4.5 19 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?

Ahmet MERKEPÇİ

Trafik güvenliği üzerine akademik çalışmalar yapan, trafik kazaları, cezaları ve sigorta hukukunda danışmanlık sağlayan dünyalar güzeli Asel'in babası.
4.5 19 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?
Cevabın mail adresine gelmesini ister misin?
Bildir
guest
70 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Şükrü
Şükrü
Yazıya Puanım :
     

Merhabalar kolay gelsin geçtiğimiz hafta bir trafik kazası geçirdik ben motorla giderken ki ark tarafta yaya sıfatındayım bize araç çarptı kaza tutanaklarında bize 84 h
Diğer tarafa 52/1a verilmiş bana bu konuda yardimci olurmusunuz

Azîz yalcin
Azîz yalcin
Yazıya Puanım :
     

Sl ahmet bey aynı yönde motor bisikletiyle giderken ben onu sollamaya geçtim 1 1.5 metre kala soldaki taliyola yönelen motora çarptım ama benim çarpıtırım yerde sollama yasağı var suçu kime verirler acaba

Kenan Aslan
Kenan Aslan
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Kolay gelsin,yaralamalı trafik kazası gecirdim olayda ben en önde seyrederken önüme köpek cıktı ve frene bastım o esnada arkadan gelen motorcu ani fren yapıp onun arkasından gelen servis şoförü motorsiklete arkadan vurarak ,motorcu benim aracın egzos kısmına giriyor bu olayda bana 84/f asli kusur ibaresi konulmuş ,servisciyede 56/1c yazılmış. Bu durumda tüm suc banamı kalmış oluyor. Olayda sağa dönüş bir durum söz konusu olmadı ama polisler tutanağa böyle birşey yazmışlar.

Muhammed
Muhammed
Yazıya Puanım :
     

Selamün Aleyküm, tali yoldan kavşağa doğru kontrollü şekilde dönüşümü yaparken 160 km hızla gelen bir motor aracımın yan tarafına çarptı. Olay bir tepe üzerinde gerçekleşti. 150 metre görüş mesafesi olan bu tepe noktada şahsı görmem imkansızdı(1-2 sn içinde bu mesafeyi geçebiliyor) ben kavşağı dönüş yaparken kaza gerçekleşti. Ben yolu kontrol edip sinyalimi verip yoluma girmiş ve dönüş yapıyordum. Bilirkişi % 100 beni haklı buldu ancak adli tıp asli kusuru bana verdi bu durumda ne yapmam gerekir? olayı gören tanık ifadeleri tamamen beni doğruluyor

Ahmet yılmaz
Ahmet yılmaz
Yazıya Puanım :
     

Merhaba kolaygelsin iyi akşamlar 52 /1A devamına 135 / A 1 kusur yazmışlar 52/1A %25 kusur 135/A1 nedir acaba kaza 3 araçlı trafik kazası

Abdurrahman zaroğlu
Abdurrahman zaroğlu
Yazıya Puanım :
     

Selam aleyküm hocam.
Adıma olan bir motor bisikletle kaza yapılmış.ama ben motoru haricen satmışım şahitlerim de var.adıma olan motora 57/1a
Motora çarpan arabaya asli kusurlardan 8 verilmiş.bütün yük bana yüklendi litfen yardımcı olur musunuz.teşekkürler

Şafak
Şafak
Yazıya Puanım :
     

Merhaba,

Maalesef yayanın yola atlaması sonucu yaralamalı kaza yaşadık.Yayanın düşme sonucu ayak bileğinde zedelenme oluştu.Trafik kaza raporunda memur,yayaya 68/1-b maddesinden,bana 52/1-a maddesinden(ki ifademde belirttim hızım max km idi.ileride tarik ışıkları olduğu için ve trafik yoğun olduğu için yavaş akıyordu yani hız yapmam mümkün değil.Zaten krokide anlattığım şekilde çizilmemiş)

Bu durumda kusur oranı nedir acaba?

Savaş Gürkan
Savaş Gürkan
Yazıya Puanım :
     

Sayın AHMET MERKEOÇİ 2019 tarihinde araç dışı kaza yaşadım sola dönüşümde bir motorsiklet aracının yan orta kapısına çarptı ve yaralandı ağır bi yaralanma olmadı motor sürücüsünün ehliyeti ve kaskı yok tu üstelik kullandığı motorun sigorta fenni muayenesi de yoktu onca zamandan sonra şimdi bana dava açmış 4.üncü asliye ceza mahkemesine benim hicbir belge eksiğim yoktu 29.06.2021 tarihinde mahkeme olucak nasıl sonuçlanır bilgi sahibisiniz diye sizden rica etsem yorumlar mısınız şimdiden çok tesekkür ediyorum…

Salih domurcuk
Salih domurcuk
Yazıya Puanım :
     

Merhaba ben trafik kazası yaptım ben tali yoldan çiki yordum gelen arac hızla soldan gelip vurdu ama beni %100kusurlu buldular onun geldigi yol cadde sayılıyormuş bu dogrumu böyle. Bişey varmı

Mevlüt
Mevlüt
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Ahmet Bey, Yakın zamanda yeğenim (ehliyetsiz) ve sigortasısız traktör ile sola dönüş yaparken arkadan gelen aşırı süratli (27metre fren izi), ehliyetsiz, kasksız plakasız ve ruhsatsız bir motosiklet sürücüsü traktörün ön tekerine Çarparak motosiklet sürücüsü düşüp kafatası çatlağı olusuyor 4 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oluyor. Mahkeme asli kusuru bize tali kusuru motosiklet sürücüsüne vermiş.dosya arabulucuda suan. Motosiklet sahibi 50.000 civarı tazminat istiyor. Nasıl bir yol izlememiz gerekir. Motosiklet sürücüsü ile 3 aşagı 5 yukarı ankasalım mı yoksa mahkemede mi devam edelim. Motosiklet sürücüsünün hataları da varmıdır. Olay yeri tutanağına itiraz edelim mi. Çünkü traktör sola dönüş sinyali vermiş. Lakin… Devamını Oku »

En son 3 yıl önce tarafından Mevlüt düzenlendi
Görkem
Görkem
Yazıya Puanım :
     

Trafik kazasında belirtilen kiriklarin müşterek hayat fonksiyonlarını orta derece etkileyecek nitelikte olduğunu tespit edildiği bilir kişi raporunda asli oranda kusurlu tespit edildiği davada nasil sonuç alırım ara cim sigortaliydi alkollü değildim savcılıktan gelen karara gore suçlu görüşüyorum ne gibi bir ceza alırım askeri ücretle çalışan biriyim size danışmak istedim Allah ebeden razi olsun

Mehmet çıbık
Mehmet çıbık
Yazıya Puanım :
     

05.01.2021 de sabah 08:05 sıralarında havanında yağmurlu olması sebebiyle 40:45 km hızla giderken üst gecidin alt kısmında bulunan otobüs durağından otobüsten inen şahıs otobüsün arka tarafından yola fırlaması sonuç yayaya çarptım. Görgü tanıkları mevcuttur. Polis tutanağında yaya ya karayolları kanunu 68/1 b maddesinden ihlali olduğu belirtilmiş. Benim herhangi kusurumun olmadığı yazılmıştır. Çarpma noktası ile üst geçit levhası arasında 24metre mesafe varmış. Yayanın ailesine geçmiş olsuna gittiğimde beni tehdit edip para talep etmişlerdir. Bundan ceza alırmıyım. Yaya çarpmanın etkisiyle ayağı kırılmış ve kafasını çarptığı içinde kafatasında çatlak oluşmuş. Bilgi verirseniz sevinirim.

Emrah
Emrah
Yazıya Puanım :
     

Ben 57/1A kusurluyum karşı taraf 57/1C kusurlu şuç oran larımız nedir hocam nasıl degerlendirilir

Furkan
Furkan
Yazıya Puanım :
     

Merhaba, asli kusur-tali kusur değerlendirmesinde %’lik oranlar neye göre belirleniyor? Kanunda ve yönetmelikte yazmıyor bildiğim kadarıyla. Bununla ilgili bir içtihat, doktrin görüşü veya yazı var mı? Teşekkürler

Ercan Yukseloğlu
Ercan Yukseloğlu
Yazıya Puanım :
     

Merhabalar
Şehir içinde bir kavşakta Kırmızı ışığı fark etmedim ve sola dönmek için manevra yaptım. Karşı taraftan gelen araç sürücü benim sağ yan tarafimdan vurdu ve maddi ve yaralanmali kaza oluştu. Karşı taraf 1.53 promil alkollü çıktı. Bendeki araç Kiralık ti ve aradan 2 ay geçtikten sonra arabulucu avukat beni arayarak hakkınızda şikayet var aranızı bulmak için gorevlrndirildim dedi.
Karşı taraf benim kırmızı ışıkta geçtiğim için benim şahsıma dava açtığını öğrendim bu durum karşı tarafın alkollü olmasına rağmen haklı yaparmi. Tutanakta 84/1a benim 52/1 a karsi taraf diyor
Teşekkürler kolay gelsin
Kaza yeri Muğla Fethiye
Bu konuyla ilgilenirseniz sevinirim

En son 3 yıl önce tarafından Ercan Yukseloğlu düzenlendi
caner
caner
Yazıya Puanım :
     

%75 kusurlu olduğum kazada karşı tarafın hasarının 82 bin olduğu söylendi..bnim sigortam 22 bin küsür ödeme yapmış..bu konu geri bana döner mi..ayrıca hasarlı araç daha önceden ağır hasarlı

hasan
hasan
Yazıya Puanım :
     

kontrolsüz sollama yapan araca yandan çarpmada asli kusurlu kimdir? sollama yapan mı? sol şeridinden hızla gelen mi?

murat yıldız
murat yıldız

Ahmet bey kaza tutanaklarında sizden danışmanlık hizmeti alabilir miyiz veya başka hangi durumlar için için size başvurabiliriz.

ramazan gökçe
ramazan gökçe

681/c yaya cezası , asli kur mudur, tali kusur mudur, nereden anlayabiliriz, ilgiili mevzuat la beraber söyleyebilir misiniz ?

volkan kartal
volkan kartal

Sitenizi beğenerek kullanmaktayım.Trafik te yaşayacağım kötü durumlar için siteniz sayesinde bilgi sahibi oldum.Başarılarınızın devamını dilerim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu