Trafik Kazası Kusur Oranları
Trend

Tali Kusur Nedir?

Öne Çıkan Başlıklar
 • Tali Kusur Nedir?
 • Tali Kusur Maddeleri
 • Tali Kusur Cezaları
 • Tali Kusur Yüzde Kaç?
 • Tali Kusur İtirazı

Tali kusur’, kazada gerekli önlemleri almamış veya dikkatsiz davranmış tarafı tanımlar. Trafik kazası kusur oranı belirlenirken ‘asli kusur’ ve ‘tali kusur’ kavramları esastır.

Asli kusur‘, kazanın ana sebebini oluşturan tarafı ifade eder. Tali kusur ise, kazaya dolaylı yollardan katkıda bulunan, ancak asli kusura göre daha az sorumluluk taşıyan davranışları ifade eder.

Tali kusur, asli kusura göre daha az etkiye sahip olan ve kazanın meydana gelmesinde dolaylı rol oynayan unsurlardır. Bu makalede, tali kusurun ne olduğunu, nasıl değerlendirildiğini ve trafik kazalarındaki önemini ele alacağız.

Tali Kusurun Tanımı ve Önemi

Tali kusur, trafik kazalarının hukuki değerlendirmelerinde sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Temel olarak, bir trafik kazasında her bir tarafın kazanın meydana gelmesindeki rolünün ve sorumluluğunun belirlenmesinde kullanılır. “Tali kusur nedir?” sorusuna verilecek en açık yanıt, kazaya neden olmasa da kazanın şiddetini artıran veya etkisini değiştiren faktörlerin varlığı olarak açıklanabilir.

Tali kusur, kazaya karışan tarafların her birinin davranışlarının, kazanın sonuçları üzerindeki dolaylı etkilerini ifade eder. Örneğin, bir sürücünün yavaş bir tepki göstermesi veya yeterli mesafeyi korumaması gibi unsurlar, tali kusurlar olarak değerlendirilebilir. Bu unsurlar, kazanın ana sebebi olmasa da, kazanın ciddiyetini ve sonuçlarını etkileyebilir.

Tali kusurun önemi, özellikle hukuki ve sigorta süreçlerinde kendini gösterir. Kazalar sonrasında tazminat ve cezai sorumlulukların belirlenmesinde tali kusur oranları, kritik bir rol oynar. Asli kusurlu tarafın yanında, tali kusurlu tarafın da belirlenmesi, adil bir yargılama ve tazminat sürecinin temel taşlarından biridir. Tali kusur, kazanın meydana gelmesine katkıda bulunan her bir faktörün, olayın bütünü içindeki ağırlığını ve etkisini dikkate alarak değerlendirilir.

Bu bağlamda, tali kusurun tanımı ve önemi, trafik güvenliği açısından sadece bireysel sürücüler için değil, aynı zamanda yasal merciler, sigorta şirketleri ve hukuk profesyonelleri için de büyük öneme sahiptir. Kazaların adil bir şekilde değerlendirilmesi ve tazminatların doğru bir şekilde hesaplanması için tali kusurun doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması gerekmektedir

Tali Kusur Örnekleri

Trafik kazalarında tali kusur, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Her kaza benzersiz olduğundan, tali kusurun somut örneklerini incelemek, bu kavramın anlaşılmasına büyük katkı sağlar. “Tali kusur örnekleri” incelendiğinde, genellikle kazanın ana nedeni olmayan ancak kazanın şiddetini artıran veya sonuçlarını değiştiren davranışlar görülür. İşte tali kusurun bazı yaygın örnekleri:

 1. Yetersiz Araç Bakımı:
  • Araçların düzenli olarak bakımının yapılmaması, özellikle frenlerin veya farların yetersiz çalışması gibi durumlar, kazaların oluşumunda tali kusur olarak değerlendirilebilir. Bu tür bir ihmal, kazanın doğrudan nedeni olmasa da, kazanın şiddetini artırabilir.
 2. Hız Sınırlarına Uyulmaması:
  • Hız limitinin hafifçe aşılması, çoğu zaman kazanın asıl nedeni olarak görülmez, ancak kazanın etkilerini şiddetlendirebilir. Özellikle zorlu hava koşullarında veya yoğun trafikte, hız limitine uyulmaması tali kusur olarak kabul edilir.
 3. Dikkat Dağınıklığı:
  • Sürücünün dikkatinin dağılması, cep telefonu kullanımı, radyo ile oynama gibi faktörler de tali kusura örnek teşkil edebilir. Bu durumlar, kazaya neden olmasa da, sürücünün kazaya tepki verme süresini etkileyerek sonuçları ağırlaştırabilir.
 4. Uygun Olmayan Şerit Değişiklikleri:
  • Güvenli bir şekilde şerit değiştirmemek, sinyal vermemek veya şerit değiştirirken diğer araçları yeterince göz önünde bulundurmamak gibi davranışlar da tali kusurlar arasında yer alır. Bu tür ihlaller, kazaya direkt neden olmasa da, kazanın gelişimine etki edebilir.
 5. Trafik İşaretlerine Tam Uyulmaması:
  • Stop işaretine tam durmadan geçmek veya yavaşlamak, yeşil ışıkta geçiş önceliğine dikkat etmemek gibi durumlar, diğer kusurlarla birleştiğinde tali kusur olarak değerlendirilebilir.

Bu örnekler, tali kusurun trafik kazalarındaki çeşitli yüzlerini göstermektedir. Trafik güvenliği bilincinin artırılması ve daha güvenli yollar için bu tür davranışların farkında olmak ve önlemler almak büyük önem taşır.

Tali Kusurlu Ceza Alır mı?

Trafik kazalarında tali kusurun belirlenmesi, kazaya karışan tarafların yasal sorumluluklarını ve olası cezai sonuçlarını anlamak için önemlidir. “Tali kusurlu ceza alır mı?” sorusu, tali kusurlu sürücülerin muhtemel hukuki sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaları için kritik bir öneme sahiptir. Tali kusurlu olmanın cezai sonuçları, duruma ve kazanın şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

 1. Tazminat Sorumluluğu:
  • Tali kusurlu bir sürücü, kazanın sonuçlarına göre tazminat ödemekle yükümlü olabilir. Kusur oranına göre, hasarın bir kısmını karşılamak zorunda kalabilir. Örneğin, %10 tali kusur oranına sahip bir sürücü, toplam hasarın %10’u kadar tazminat ödemekle sorumlu olabilir.
 2. Sigorta Primlerinde Artış:
  • Tali kusurlu sürücüler, sigorta şirketleri tarafından daha yüksek bir risk olarak görülebilir ve bu durum sigorta primlerinin artmasına neden olabilir. Kazaların sıklığı ve şiddeti, sigorta primlerinin hesaplanmasında önemli faktörlerdendir.
 3. Hukuki İşlemler:
  • Tali kusurlu sürücüler, kazanın mağdurları veya diğer zarar gören taraflar tarafından dava edilebilir. Bu tür hukuki işlemler, maddi tazminat taleplerini içerebilir ve uzun süreçler gerektirebilir.
 4. Cezai Yaptırımlar:
  • Çok nadir durumlarda, özellikle tali kusurun ciddi ihmal veya dikkatsizlikten kaynaklandığı hallerde, cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Ancak, bu genellikle asli kusurlu taraf için daha sık görülen bir durumdur.
 5. Ehliyet Puan Kaybı:
  • Bazı ülkelerde, trafik ihlalleri sonucu ehliyet puan kaybı gibi sistemler bulunmaktadır. Tali kusurlu sürücüler, kazaya bağlı olarak ehliyetlerinden puan kaybedebilirler, bu da uzun vadede ehliyetlerinin askıya alınmasına yol açabilir.

Tali kusurlu olmanın cezai sonuçları, kazanın özelliklerine ve yasal çerçeveye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları, hem kendi güvenlikleri hem de hukuki sorumlulukları açısından büyük önem taşır. Tali kusurların anlaşılması ve bu durumların önlenmesi, daha güvenli ve sorunsuz bir trafik ortamı yaratılmasına katkıda bulunabilir.

Asli ve Tali Kusur nedir?

Trafik kazalarının hukuki değerlendirilmesinde kusur tespiti, kazaya karışan tarafların sorumluluklarını belirlemede temel bir unsurdur. “Asli ve tali kusurlu nedir?” sorusu, kaza analizlerinde sıklıkla karşılaşılan ve kusur türlerini ayırt etmede kritik rol oynayan bir konudur. Asli ve tali kusurlar arasındaki farklar, her bir durumun yasal sonuçlarına doğrudan etki eder.

 1. Asli Kusurun Tanımı:
  • Asli kusur, bir trafik kazasının ana ve doğrudan nedeni olan davranıştır. Bu tür kusur, kazanın meydana gelmesinde en büyük etkiye sahip olan unsurdur. Örneğin, kırmızı ışıkta geçmek veya karşı şeride girmek gibi eylemler, asli kusurlar olarak kabul edilir.
 2. Tali Kusurun Tanımı:
  • Tali kusur ise, kazanın meydana gelmesine dolaylı olarak katkıda bulunan, ancak kazanın ana nedeni olmayan unsurlardır. Tali kusurlar, genellikle kazanın şiddetini artıran veya kazaya karışan diğer faktörlerle birleştiğinde etkili olan davranışlardır. Yetersiz araç bakımı veya hafif hız aşımı gibi durumlar, tali kusur örneklerindendir.
 3. Yasal Sonuçlar:
  • Asli kusurlu sürücü, kazanın başlıca sorumlusu olarak görülür ve genellikle en ağır cezai ve mali sorumluluğu üstlenir. Tali kusurlu sürücüler ise, kusur oranlarına göre daha hafif cezai ve mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalabilirler.
 4. Sigorta ve Tazminat:
  • Asli kusurlu tarafın sigorta şirketi, kazadan kaynaklanan hasarların büyük bir kısmını karşılamak zorunda kalabilir. Tali kusurlu tarafın sigorta şirketi ise, genellikle daha az miktarda tazminat ödemesi yapar, bu da kusur oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
 5. Hukuki Süreçler:
  • Asli ve tali kusurların belirlenmesi, dava süreçlerinde de önemli bir rol oynar. Mahkemeler, tazminat ve cezai işlemleri belirlerken bu kusur türlerini dikkate alır ve her bir tarafın kusur derecesine göre karar verir.

Asli ve tali kusurlar arasındaki bu temel farklar, trafik kazaları sonrasında yürütülen hukuki süreçlerde adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Her iki kusur türünün doğru anlaşılması, sürücülerin yasal haklarını ve sorumluluklarını korumalarına yardımcı olurken, daha güvenli trafik ortamlarının teşvik edilmesine de katkı sağlar.

Tali Kusur Oranı Nedir?

Trafik kazalarında tali kusur oranlarının belirlenmesi, kazaya karışan tarafların sorumluluklarının ve karşılaşacakları hukuki sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilmesinde büyük önem taşır. “Tali kusur oranı nedir?” sorusu, kazadan kaynaklanan zararların nasıl paylaştırılacağını anlamak için kritik bir yere sahiptir. Bu bölümde, tali kusur oranlarının nasıl belirlendiğini ve bu oranların kazazedeler üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

 1. Tali Kusur Oranının Belirlenmesi:
  • Tali kusur oranı, bir trafik kazasında her bir tarafın kusurunun yüzdesel olarak ifadesidir. Bu oranlar, kaza raporları, görgü tanıklarının ifadeleri, trafik kameraları gibi kanıtlar aracılığıyla belirlenir. Uzmanlar ve hukukçular tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, her bir tarafın kazadaki kusur payı oranlaştırılır.
 2. Tali Kusur Oranlarının Etkisi:
  • Tali kusur oranı, kazadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminatların hesaplanmasında kullanılır. Örneğin, bir sürücünün %30 tali kusur oranına sahip olduğu bir kaza durumunda, bu sürücü toplam zararın %30’una kadar sorumlu tutulabilir.
  • Tali kusur oranı yüksek olan sürücüler, daha fazla maddi yükümlülüğe sahip olacakları için sigorta şirketleri tarafından daha yüksek riskli olarak görülebilir ve bu durum sigorta primlerinin artmasına neden olabilir.
 3. Tazminat ve Sigorta İşlemleri:
  • Tali kusur oranları, sigorta şirketlerinin tazminat ödeme miktarlarını belirlerken dikkate aldıkları temel faktörlerdendir. Yüksek tali kusur oranına sahip bireyler, daha düşük tazminat alabilir veya hasarın büyük bir kısmını karşılamak zorunda kalabilirler.
 4. Hukuki Yaptırımlar:
  • Tali kusur oranı yüksek olan sürücüler, cezai yaptırımlar açısından da farklı değerlendirilebilir. Bu oran, mahkemelerin karar verme sürecinde önemli bir rol oynar ve kazanın sonuçlarına göre cezai işlemler uygulanabilir.

Tali kusur oranlarının belirlenmesi, trafik kazalarının adil bir şekilde çözümlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu oranların doğru bir şekilde hesaplanması ve uygulanması, kazazedelerin haklarının korunması ve taraflar arasında adil bir sorumluluk paylaşımı sağlamak için elzemdir. Tali kusur oranlarının etkin bir şekilde kullanılması, trafik güvenliğinin artırılmasına ve kazaların önlenmesine de katkı sağlar.

Tali Kusur Cezası Nedir?

Trafik kazalarında tali kusurun belirlenmesi, ilgili taraflar için önemli hukuki ve mali sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, tali kusura itiraz etme süreci ve bu süreçte izlenmesi gereken adımlar, mağdur olan sürücüler için büyük önem taşır. Bu bölümde, “tali kusur cezası nedir” ve neden itiraz etmek gerektiğine dair bilgileri ele alacağız.

Tali Kusur Cezası ve İtiraz Süreci

Tali kusur cezası, trafik kazalarında tali kusurlu bulunan sürücülere uygulanan yaptırımlardır. Bu cezalar, kazanın şiddetine ve tali kusurun oranına bağlı olarak değişkenlik gösterir ve genellikle maddi tazminatlar veya cezai işlemleri içerebilir. Tali kusur cezasının doğru bir şekilde anlaşılması, itiraz sürecinin başarıyla yönetilmesi için kritik bir öneme sahiptir.

 1. Cezanın Belirlenmesi:
  • Tali kusur cezası, kazada tali kusurlu olarak değerlendirilen sürücülerin karşılaştığı maddi ve hukuki yükümlülükleri ifade eder. Bu, genellikle kazaya katkıda bulunan tali kusurun oranıyla orantılı olarak belirlenir.
 2. İtiraz Süreci:
  • İtiraz süreci, tali kusur cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler için çeşitli aşamalardan oluşur. İlk olarak, kazayla ilgili tüm belgelerin ve kanıtların toplanması gereklidir. Bu aşama, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtları, görgü tanıklarının ifadeleri ve kaza raporları gibi kanıtları içerebilir.
  • İtiraz, genellikle kaza tespit tutanağının incelendiği ilgili trafik şubesi veya mahkeme aracılığıyla yapılır. İtiraz sürecinin başlatılması için, tali kusur cezası alındıktan sonra belirli bir süre içinde resmi itiraz başvurusunda bulunulmalıdır.

Neden İtiraz Etmelisiniz?

İtiraz etmenin önemi ve potansiyel yararları

İtiraz etmek, tali kusurlu sürücüler için çeşitli avantajlar sunar. İtirazın başlıca yararları şunlardır:

 • Hukuki Hakların Korunması:
  • Yanlış bir kusur tespiti yapıldıysa, itiraz hakkını kullanmak, sürücünün hukuki haklarını korumasına olanak tanır. Bu sayede, haksız yere uygulanan cezai işlemlerden veya maddi yükümlülüklerden kaçınılabilir.
 • Sigorta Primlerinde Düzelme:
  • Tali kusur oranında bir azalma, ileride ödenecek sigorta primlerinde olumlu bir etki yapabilir. Sigorta şirketleri, kusur oranlarına göre risk değerlendirmesi yapar ve primleri buna göre ayarlar.
 • Adil Bir Değerlendirme:
  • İtiraz süreci, kazanın daha adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Yanlış veya eksik bilgiye dayalı bir kusur değerlendirmesi düzeltilebilir, bu da kazanın gerçek koşullarının daha doğru bir şekilde yansıtılmasına yardımcı olur.

Tali kusura itiraz etmek, kazaya karışan sürücüler için sadece maddi yükümlülükleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede hukuki ve sigorta ile ilgili işlemler üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir. Bu nedenle, kazaya karışan sürücülerin itiraz süreçlerini dikkatle yönetmeleri ve gerektiğinde hukuki destek almaları önerilir.

Sık Sorulan Sorulan Sorular

 1. Tali Kusur Nedir?
  • Tali kusur, bir trafik kazasında, kazanın ana nedeni olmamakla birlikte, kazanın meydana gelmesine veya sonuçlarının şiddetlenmesine dolaylı olarak katkıda bulunan davranış veya durumlar olarak tanımlanır.
 2. Tali Kusurlu Ceza Alır mı?
  • Evet, tali kusurlu sürücüler, kazaya katkıda bulundukları oranda cezai sorumluluk taşıyabilirler. Bu, maddi tazminat ödemeleri veya cezai yaptırımlar şeklinde olabilir, ancak genellikle asli kusurlu sürücülere kıyasla daha hafif olur.
 3. Asli ve Tali Kusurlu Nedir?
  • Asli kusurlu, kazanın doğrudan ve ana nedeni olan sürücü veya faktördür. Tali kusurlu ise, kazanın ana nedeni olmasa da, kazaya dolaylı bir şekilde etki eden sürücü veya faktördür.
 4. Trafikte Asli ve Tali Kusurlu Maddeleri Nelerdir?
  • Trafikte asli kusur, genellikle kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma gibi açıkça trafik kurallarını ihlal eden davranışlardır. Tali kusur ise, yeterli mesafe bırakmamak, yavaş tepki göstermek gibi kazanın şiddetini artıran ancak tek başına ana neden olmayan faktörlerdir.
 5. Kazada Kusur Oranı Nasıl Öğrenilir?
  • Kazada kusur oranı, genellikle trafik polisi tarafından hazırlanan kaza tespit raporu, görgü tanıklarının ifadeleri ve varsa güvenlik kamerası kayıtları gibi kanıtlar değerlendirilerek belirlenir. Kusur oranları, ilgili tarafların kazadaki etkilerine göre yüzdesel olarak ifade edilir.

4.8 9 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?

Ahmet MERKEPÇİ

Trafik güvenliği üzerine akademik çalışmalar yapan, trafik kazaları, cezaları ve sigorta hukukunda danışmanlık sağlayan dünyalar güzeli Asel'in babası.
4.8 9 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?
Cevabın mail adresine gelmesini ister misin?
Bildir
guest
18 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Bilal Mustafa Varol
Bilal Mustafa Varol
Yazıya Puanım :
     

Ahmet bey iyi günler ben kaza yaptım ve karşı taraf yüzde 75 hatalı gözüküyor tutanağa göre karşı taraf belediye aracı bu konumda ben sigortadan para yatacağı zaman masrafın yüzde 75 oranında mı bana para yatar yoksa kusurun yüzdelik olarak onda fazla olduğundan dolayı tüm masraf mı mebla olarak bana yatar

SEYFİ ALİ ARSLAN
SEYFİ ALİ ARSLAN
Yazıya Puanım :
     

Ahmet bey, karamanda izmirden kiralanan bir araç aracıma çarpıyor. %25 tali kusurluyum. süreç uzamasın parayı biran önce alayım diye hemen gelen evrakları imzaladım aracımı perte ayırıp paramı aldım. şimdi rentecar firması izmirden araç değer kaybı araç iş kaybı için sadece bana izmirden 10150 tl tutarında dava açıyor. aavukata gittim 8000 tl den aşağı davaya bakan yok. karşı taraf kaza raporuna itiraz edecekmiş, muhtemelen %100 suçlu çıkma ihtimalleride var ama avukatlık bedeli bana çok yük olacak ve ödediğim bedel karşılıgında cebime giren birşeyde olmayacak nasıl bir yol haritası çizmeliyim. (avukatımın bana dediği davanın karamana alınması için yazı yazacağız. ve açılan davaya… Devamını Oku »

Ali İhsan
Ali İhsan
Yazıya Puanım :
     

Merhaba, bisiklet sporcusuyum. Şehirlerarası yollarda bisiklet sürüyorum. Mümkün olduğunca kendi emniyetim için şeridini kullanıyorum.
Emniyet şeridinde ilerlerken bana araç çarparsa bende kusurlu mu olmuş oluyorum.
Emniyet şeridinde bisikletime araç çarptığında bisikletimin zararını çarpan araç SURUCUSU karşılar mı?
Emniyet şeridinde sürüş yaptığımız için bize ceza yazılabilir mi?

Mali
Mali
Yazıya Puanım :
     

Kaza yaptım ve %25 kusurluyum bunun cezası nerdir

Büşra
Büşra
Yazıya Puanım :
     

Ahmet bey Merhaba benim babam geçen sene bir trafik kazası geçirdi. Uluslar arası olarak kullanılan yolda yola yakın olan bir köy sakinin çocuğu aniden arabanın önüne çıkmış babam da çarpmamak için karşı şeride geçmiş ve karşı şeritteki yolcu arabasıyla çarpışmış yolculardan 8 i hafif yaralandı çocuk ise beyin kanaması geçirdi şu an iyi ama babam tali kusurlu bulunmuş çoçuğun ailesi ise tazminat istiyor dava ile ilgili görüşünüzü açıklarlarsanız çıkma sevinirim iyi günler

Nihat
Nihat
Yazıya Puanım :
     

Merhabalar, ben traktörle giderken arkadan araç 124 km hızla gelip traktörün römorkuna çarptı. Akşam ve azami hız sınırı 50 km olan bir yoldu benim ışıklarım farlarım yanıktı ama yanıp sönen sensörlerim açık değildi sigorta bana yüzde 25 hatalı raporu verdi karşı tarafta iyiraz etmiş dava açmış bana asli kusurlu ona tali kusurlu rapor verilmiş. Bu davanın sonucu ne olur, asli kusurlu ne demektir Ahmet bey rica etsem yorum yapar mısınız?

Emrah
Emrah
Yazıya Puanım :
     

Mrb kizim 17 temmuzda kapinin önünde oynarken motorsiklet çarpı adamin ehliyet i yoktu biz hemen hastaneye kaldırdık gelen trafik ekiplerine yalan beyan vermis kusuru 7 yasindaki kizima yazdirmis kizm 12 gun yogun bakimda kaldi agir yaralandi kırıklar ve beyin kanamasi geçirdi gecen hafta mahekmede ben ehliyetsiz dim ehliyet almak icin motorla talim yaperken çocuğa carptim dedi ben kaza rapora itiraz ettin hakim şimdilik red verdi tazminat alabilirmiyim çünkü carpan sahis cok yalanlar soyleyip kendini hakli cikarmaya calisiyor nasil bir yol cizmem lazim hastane raporu 6 uzerinde 6 agir yarali verdi olum tehlikesi atlati

Çağrı kara
Çağrı kara
Yazıya Puanım :
     

Mrb karşı tarafa 52/1 b tarafıma 116 verdiler suçun kimde olduğu nasıl öğrenebilirim

Pala
Pala
Yazıya Puanım :
     

Merhaba .53/1-b. Ve 57/1-a. Kusur oranlari % lik olara nedir .tesekkur ederim

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu