Trafik Kazası Kusur Oranları
Trend

Asli Kusur Nedir? Asli Kusur Maddeleri Nelerdir?

Öne Çıkan Başlıklar
 • Asli Kusur Nedir?
 • Asli Kusur Maddeleri Nelerdir?
 • Asli Kusur Yüzde Kaç?
 • Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik kazasının meydana gelmesinde birinci derecede kural ihlali sayılan ihlallere “asli kusur” denir. Kazada asli kusur nedir özetlemek gerekirse kazanın oluşmasına sebep olmaktır.

Evet sevgili dostlar, bu yazımda sizlere son günlerde sıkça talep gelen trafik kazalarında asli kusurun tanımından, asli kusur maddelerinden, asli kusur yüzde oranından ve ücretsiz olarak trafik kazasında asli kusur itirazı nasıl yapılır bundan bahsedeceğim.

Kaza tespit tutanağı ister polis, jandarma görevlileri tarafından tutulmuş olsun isterseniz de anlaşmalı tutanak olarak maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı olsun herhangi bir masraf yapmadan itiraz etme hakkınız olduğunu biliyor muydunuz?

Asli Kusur Maddeleri

Trafik kazalarında Sürücü Kusurlarının Tespiti ve Asli Kusur Sayılan Haller

karAyolları trafik kanunu 84. madde

Trafik Kazalarında Asli Kusur Sayılan Haller ve Sürücü Kusurlarının Tespiti

Trafik YÖNETMELİĞİ 157. maddesi
Asli kusur nedir asli kusur maddeleri
asli kusur maddeleri

Gerek Karayolları Trafik Kanunun da gerekse de yönetmeleğin de trafikte asli kusurlu sayılan haller belirtilmiştir. Ktk 84. maddesi 12 farklı hal olarak belirlenmiştir. Yani on iki başlık altında toplanmıştır. Kısaca bu maddelerden bahsetmek istiyorum.

Asli Kusur Maddeleri

Asli Kusur MaddeleriAçıklaması
84/AKırmızıda geçmek veya dur ihtarına uymamak
84/BTers yöne girmek
84/CKarşı şeride girmek
84/DÖndeki araca arkadan çarpmak
84/EHatalı sollama yapmak
84/FHatalı şerit değiştirme manevrası yapmak
84/GŞerit ihlali yapmak
84/HKavşaklarda geçiş önceliğine riayet etmemek
84/iYolun daraldığı alanlarda geçiş önceliğine riayet etmemek
84/JHatalı manevra yapmak
84/KYerleşim yeri dışında durmak, duraklamak veya park etmek
84/LPark etmiş araçlara çarpmak
asli kusur maddeleri 2024

Size 12 maddenin tek tek açıklamasını yapmak istiyorum. Çünkü bir çok arkadaşımız ben yolda giderken şöyle yaptım kaza oldu “kusur kimde” kim haklı, ben yanlış bir hareket mi yapmışım şeklinde sorular bir hayli fazla buyurun birlikte inceleyelim kim haklı siz karar verin.

Kırmızıda Geçmek – Dur İhtarına Uymamak

47/1-a trafik zabıtası olarak tanımlanan trafik polisi ve jandarmasının dur ihtarına uymadığınızda ve 47/1-b trafik ışıkları kırmızı yandığında durmamamız, sonucu meydana gelen trafik kazalarında bu ihlali yapan araç sürücüsü 84/a maddesi gereğince asli kusurlu sayılır.

Ters Yöne Girmek

46/2-h taşıt giremez işareti yani ters yön levhası olmasına rağmen ters istikamete girilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 84/b maddesi hükmünce asli kusurludur.

Burada bir detay var arkadaşlar 47/1-c maddesi genel olarak trafik işaret ve levhalarının ihlallerini kapsamaktadır ancak tali kusur sayılır. Madem öyle burada ne işi var diyebilirsiniz. 47/1c çok genel bir hüküm içeriyor.

Detayına girdiğinizde ters şeride girmek işaret ve levhalara uymamaktır, doğru ama doğrudan 84/b açıklamasına tam olarak uyduğu için asli kusurlar arasında yer almaktadır.

Karşı Şeride Girmek

İki yönlü veya bölünmüş karayollarında, otobanlarda, çevre yollarında gidiş ve geliş istikametleri dikey ve düşey işaretlerle belirlenmiş yollarda karşı yönden gelen araçlar için ayrılmış yola girmek 84/c maddesidir.

Öndeki Araca Arkadan Çarpmak

56/1-c güvenli takip mesafesini korumamak yani yakın takip olarak bilinen 84/d asli kusur maddesidir.

Başlıkta da dikkat etmişsinizdir. “Öndeki” araca arkadan çarpmak olduğu özellikle belirttim. Çünkü güvenli takip mesafesinden söz edebilmek için iki aracın aynı şeritte aynı istikamete gitmesi gerekmektedir.

Yani sizin sağınızda veya solunuzda bulunan bir başka aracın aniden sizin şeridinize girmesinden dolayı arkadan çarparsanız bu madde uygulanamaz! Şaşırdınız değil mi?

Zira bize yıllarca ne öğretildi, ne söylendi şimdi Ahmet MERKEPÇİ neler diyor, diyorsunuz 🙂

Arkadaşlarım, yıllarca yanlış öğretildi bu durum bize, arkadan çarpan sürücü ne olursa olsun kusurludur, diyenler elbet olacaktır. Ancak sizleri ofisime çay içmeye bekliyorum, kazanmış olduğumuz davalardaki emsal kararları sizlerle birlikte okuyabiliriz!

Hatalı Sollama Yapmak

Öndeki aracı kural ve kaidelerin verdiği izinler doğrultusunda geçmeye halk arasında sollama denir. 54/1-a ve 54/1-b maddelerinde geçme, geçilme kısacası sollama nasıl yapılır anlatılmıştır.

Aslında sollama yapan araçların uyması gereken kurallar olduğu gibi geçilen yani sollanan aracın da uyması gereken kurallar vardır.

Gerek geçen gerekse de geçilen araçların kural ihlali yapması durumunda 84/e maddesince asli kusur işlenmiş olur.

İnce bir detay belirmek istiyorum. Yoğun trafikte sol şeridin durduğu veya yavaşladığı durumlarda, sağ şeritteki araçların ilerlediği durumlar hatalı sollama sayılmaz!

Hatalı Şerit Değiştirme Manevrası Yapmak

46/2b: şerit değiştirmeden önce girmek istenilen şeritte varsa araçların geçişini beklemek, gireceği şerit boş olduğunda şerit değiştirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Yani siz ben sinyalimi verdim diyerek, dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde şerit değiştirirseniz kaza kaçınılmazdır ve 84/f maddesince asli kusurlu olmaktan kurtulamazsınız.

Şerit İhlali Yapmak

56/1-a gidişe ayrılmış birden fazla şerit olması durumunda kendi şerit sınır çizgileriniz dahilinde gitmenizi emretmiştir. Halk arasında söylediği şekliyle iki şeridi ortalamak olarak bilinen hareket 84/g asli kusur maddesidir.

Kısaca bir örnek vermek istiyorum. Empati yapmanızı istiyorum, kendi şeridinizde nizami olarak araç kullanıyorsunuz. Sağınızda veya solunuzdaki bir başka aracın size çarpması durumudur.

Kavşaklarda Geçiş Önceliğine Riayet Etmemek

Ülkemizde en çok ihlal edilen asli kusur ihlali 84/h maddesidir. Aklınıza gelen tüm kavşak türlerinde ilk geçiş hakkı ve geçiş önceliği sıralaması trafik mevzuatlarında belirlenmiştir.

Çok fazla detay var, hatta bu maddelerin alt hükümleri de var. Uzun uzadıya burada anlatıp değerli vaktinizi almak istemiyorum. Dilerseniz detaylarına ahmetmerkepci.com/trafik-kurallari/ alanından ulaşabilirsiniz.

Trafikte kavşak tipleri ve kavşak özellikleri
Kavşak nedir


Yolun Daraldığı Alanlarda Geçiş Önceliğine Riayet Etmemek

Malumunuz her yol geniş değil ve zaman zaman bu yollarda iki araç karşı karşıya gelebiliyor hatta hepimizin başına gelmiştir. Tamam ama burası bir kavşak değil iki yönlü karayolu, peki ilk önce kim geçecek?

56/1-e maddesi tamda bu durumu anlatmış ve demiş ki herhangi bir trafik işaret ve levhası yoksa aşağıdaki sıralamaya göre araç sürücüleri ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Dar Yollarda İlk Geçiş Hakkı

 • İş makineleri > traktörlere
 • Traktörler > kamyonlara
 • Kamyonlar > otobüslere
 • Otobüsler > kamyonetlere
 • Kamyonetler > minibüslere
 • Minibüsler > otomobillere
 • Otomobiller ise motorsuz araç kullananlara

İlk geçiş hakkını vermek zorundadır. Eğer bu sıralamaya uymazsanız ve trafik kazası olursa 84/i maddesi devreye girer.

Hatalı Manevra Yapmak

Trafik literatüründe manevra denilince akla ilk gelen madde 67/1-a maddesidir. Park yerinden çıkarken, yolun sağına, soluna yanışırken, sola veya sağa dönerken diğer yol kullanıcılarını tehlikeye düşürecek şekilde manevra yapmak 84/i asli kusur sayılır.

Çok fazla hükmü kapsıyor. 53/1-a sağa dönme, 53/1-b sola dönme, 67/1-b geriye dönme u dönüşü gibi kuralları da kapsamaktadır. En çok ceza yazılan maddeler arasındadır.

Bu kuralların trafik cezası olarak karşılıklarını merak ediyorsanız asli kusur cezaları için ahmetmerkepci.com/trafik-cezalari/ yazımı okuyabilirsiniz.

Yerleşim Yeri Dışında Durmak Duraklamak Veya Park Etmek

Trafik konularına hakim olmayan kişiler için ihtilaf sayılacak bir maddedir. Eğer park halindeki arabalara çarpmak asli kusur sayılıyor ise yerleşim yerleri dışında park etmek neden asli kusur sayılır?

Bu ihtilafın çıkış noktası ve cevabı kendi içindedir. Yerleşim yeri veya dışı olması kusur dağılımı için en önemli etkenlerden biridir.

K.Y.T.K. 59. madde zorunlu haller dışında yerleşim yeri dışındaki yollarda park etmenin yasak olduğunu bildirmiştir ve bu kurala uymazsanız 84/k asli kusur ihlali yapmış olursunuz.

Park Etmiş Araçlara Çarpmak

Trafik kazalarında kusur dağılımı yapılırken ilk olarak şu soru sorulur “bu kaza neden meydana geldi?”, akla ilk gelen cevap kusuru ve maddesini belirlemektedir.

Yani sizin aracınız nizami olarak kurallara uygun şekilde park halinde iken başka bir araç sizin aracınıza sürterek geçti veya çarptı zarar verdi.

Hemen sorumuzu soralım bu kaza neden meydana geldi? Çarpan araç kendi şerit sınır çizgileri dahilinde seyrine devam etmiş olsaydı nizami olarak park halindeki arabaya çarpmazdı ve bu kaza meydana gelmezdi değil mi dostlar.

Aslında bu sorunun cevabını yazarken kusur maddesini bulduk. “Şerit İhlali Yapmak” ve “Park Etmiş Araçlara Çarpmak” yani 84/g ve 84/l maddelerini ihlal ettiğinden dolayı bu kaza oluştu.

Her ne kadar asli kusur sayılmasa da genelde 52/1a veya 52/1b maddelerinden ihlal verilmektedir. Tek başına kullanıldığında %100 kusurlu sayılır.

Aşırı Hız Asli Kusur Mudur?

Aşırı hız asli kusur mudur diye soracak olursanız hemen söyleyeyim hayır! Hız ilgili kusur oranı tali kusur maddelerinde değerlendirilmiştir.

Ne yazık ki siz kavşakta ilk geçişine hakkına uymadan kavşağa girdiyseniz ve size başka bir araç abartmıyorum 200 km/h hızla da çarpsa siz asli kusurlu sayılırsınız size çarpan araç sürücüsü tali kusurlu sayılır.

Bu bahsetmiş olduğum süreç idari yaptırımlarda geçerlidir. Ceza kovuşturmalarında adli tıp trafik literatürüne bağlı kalmaksızın oranlar ve hükümler verebilmektedir.

Haklısınız aşırı hızın verdiği dikkat azlığı hız körlüğü gibi etkenler bana göre de birincil ihlaller arasında olması gerekir ancak Karayolları Trafik Kanunu hükümleri bizim gibi düşünmüyor.

Asli Kusur Trafik Kazası

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri mahkemelerce geçici süreyle el konulabilir! Ancak bu durum ceza mahiyeti taşımamaktadır sadece tedbir üzerine bu işlem yapılır.

Asli kusur tazminat bilgileri
asli kusur bilgileri

Yayanın asli kusurlu olması ile araç sürücünün asli kusurlu olmasında hiç bir fark yoktur. Kazadan dolayı oluşan tüm zararlardan sorumludur. Yaya geçidinde geçmekte olan yayaya çarpan araç sürücüsü, yayanın uğramış olduğu tüm maddi ve manevi zararlardan nasıl araç sahibi sorumluysa, 100 metre civarda yaya geçidi varsa ve yaya burayı kullanmadan yola dikkatsizce çıkması sonucu oluşan kazalarda ise araçta meydana gelen hasardan değer kaybından ve diğer zararlardan yaya sorumludur.

Farklı bir durumda ise asli kusurlu yaya tazminat alabilir mi sorusu aklınıza gelebilir evet alır! Ama yayaya çarpan araç sürücüsü de kusurlu olması durumunda alır.

Asli kusurlu ölümlü trafik kazası ceza durumu ne olur diyecek olursanız kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü kazanın oluşumu ve kazanın meydana gelmesindeki tüm etkenler detaylıca irdelenmesi gerekmektedir. Taksirli suçlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Buradaki hakkaniyetsiz hükümlerden bir tanesi de 47/1d asli kusur mu sorusu. 47/1-d trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek olarak bilenen dikkatsiz ve tehlikeli araç kullanmaktır. Ne yazık ki tali kusur maddesidir.

Trafik kazalarında 2. derece asli kusur diye bir şey yoktur bu durum tali kusurdur. Tali kusur detayları ile ilgili maddelere ahmetmerkepci.com/tali-kusur-nedir/ Tali kusur nedir? yazımdan ulaşabilirsiniz.

Asli Kusur Tali Kusur Yüzde Oranları

Asli kusur tali kusur yüzde oranları ile ilgili olarak KTK (Karayolları Trafik Kanunu) ve KTY (Karayolları Trafik Yönetmeliği) kesin olarak yüzde oranı belirtmemiştir. Trafik literatüründe asli kusur %75 tali kusur %25 olarak kabul edilir.

Asli kusur oranı
asli kusur tali kusur yüzde oranları

Özellikle ceza davalarında çok farklı oranlar çıkmaktadır. %90-%10 veya %65-%35 gibi oranlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi “her kaza kendi içinde değerlendirilir” yolun durumu, çarpışma noktaları, sürücü beyanları, belki inanmayacaksınız ama kazadan sonra çekilen kaza fotoğrafları bile bu oranlara etki etmektedir.

Trafik kazalarında kusur tespiti ve bilirkişilik aşamasında atanan bilirkişiye yol gösterecek ve değerlendirme yapmasında yardımcı olacak en önemli dokümanlardan biri kaza fotoğrafları olmaktadır.

Sürücü beyanlarının ve kaza tespit tutanağının uyumlu olup olmadığının tespiti sadece bu fotoğraflara bakarak karar verilebilmektedir. Elbette kaza anına dair video kaydı varsa inceleme daha farklı olacaktır nitekim video çok büyük bir delildir. Özellikle tazminat konularında bu oranlar hayati öneme sahiptir.

Trafik kazasındaki suçluluk veya sorumluluk oranı hesaplama
Trafik kazalarında kusur oranı hesaplama


İtiraz Nasıl Yapılır

Trafik kazasına itiraz etmek için öncelikli olarak bir kaç detaya hakim olmanız gerekmektedir. Kaza tespit tutanakları üç farklı olarak tanzim edilir ve tutanağa göre itiraz etmek gerekiyor.

Trafik kazası kusur oranı tespiti nedir
trafik kazası kusur oranı tespiti

Anlaşmalı tutanak dediğimiz, araç, sürücü ve kazaya dair bilgileri ve beyanımızı yazıp imzalayıp tramere sunmuş olduğumuz tutanak tipidir. Bu durumda SBM (Sigorta Birliği Merkezine) yazılı olarak itiraz edebiliriz ama %517,50 sonuç değişmemektedir! Tek çare hukuki mercilere başvurmaktır.

Kolluk kuvvetlerinin tanzim ettiği tutanaklar da ise gerek maddi hasarlı kazalar da gerekse de ölümlü yaralanmalı olan kazalarda tek çare hukuki mercilere başvurmaktır.

Sonuç olarak dava açmak lazım. Tamam davayı açacağız bilirkişi atanacak inceleme yapılacak, yargılama giderleri, avukat giderleri bunların masrafı ne olacak ? Davayı kazanırsanız sorun yok ya kazanamazsanız?

Artık parayı unutun! Aşağıda paylaştığım iletişim butonlarından bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Ücretsiz olarak trafik kazası tutanağınızı inceleyip asli kusur oranı itirazı için hukuki başvurunuzu bizzat birlikte yapma konusunda yardımcı olmaktayım!

Asli kusur nedir? Asli kusur maddeleri nelerdir? Asli kusur 2024
Asli kusur nedir? Asli kusur maddeleri nelerdir? 1
Asli kusur nedir? Asli kusur maddeleri nelerdir? Asli kusur 2024
Asli kusur nedir? Asli kusur maddeleri nelerdir? 2

Ayrıca arkadaşlar örnek itiraz dilekçesine ahmetmerkepci.com/kusur-orani-itirazi-nasil-yapilir/ bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sormak istediklerinizi, aklınıza takılanları hemen aşağıda olan ↓ yorum bölümünden sorabilirsiniz.

4.5 19 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?

Ahmet MERKEPÇİ

Trafik güvenliği üzerine akademik çalışmalar yapan, trafik kazaları, cezaları ve sigorta hukukunda danışmanlık sağlayan dünyalar güzeli Asel'in babası.
4.5 19 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?
Cevabın mail adresine gelmesini ister misin?
Bildir
guest
70 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Asım vural
Asım vural
Yazıya Puanım :
     

Merhabalar Ahmet ben bir trafik kazası yaptım kırmızı ışıkta ve ben sigortacımi ve çekici çağırdım çünkü arabam yuruyecek halde olmadığı için bu sirda aşağı yukarı 20 dakika yakın bekledim sigortacı geldi tutanak tutarken ışıkların altında alkollü ve ehliyetsiz şahıs benim arabanın arkasından vurarak bize çarpmış yaralanmalı kaza meydana gelmiştir kamera kayıtlarında araç sollama yapılmamasi gereken yerde sollama yapmış ama her nedense trafik polisleri onu belirtmemis arkadan çarpan 52/1b ve 48/5 maddelerinden kusurlu olduğu demiş ve bizleri de neden yaya olarak görüler anlamadim ama bizede 68/1c kusurunu vermiş şimdi bu tutanağa itiraz etmelimiyi m ve suçlu kim. Burda yardımcı olursanız sevinirim

Abdulkadir YORULMAZ
Abdulkadir YORULMAZ
Yazıya Puanım :
     

Merhalar Ahmet Bey aracım ile seyir halinde hız sınırları içerisinde devam ederken önümde seyir halinde giden araç sinyal vermeden orta refüj bitiminden sağa dönüp aniden durdu.Solumda araç olduğu için sol şeride gecemedim.Fren yaptım ancak duramadim kurtarmaya çalıştım önümdeki aracın sol arka tarafından vurdum. Suan %100 kusurlu ben bulundum.Sigorta şirketine itiraz etmem için 5 iş günü gerekiyormuş.Suriyede olduğum için üstüne dusemedim yardımcı olabilir misiniz

Mehmet gündoğdu
Mehmet gündoğdu
Yazıya Puanım :
     

Karşı taraf 46/2a verilmiş bana 67 verilmiş oran bu durumda nedir

MEHMET
MEHMET
Yazıya Puanım :
     

AHMET BEY RENTCAR FİRMASINDAN ARAÇKİRALAM YAPTIM.TESLİM EDECEĞİM GÜN ARAÇ TESLİM YERİNDE KAZA YAPTIM.ÖN TAMPONA SÜRTMEN DOLAYI HASAR OLUŞTU.DAHA ÖNCEDEKİ KAZALARDAN DOLAYI ÖN TAMPONDA HASARLI TESLİM ALDIM.TÜM HASARLI OAL PARÇANIN BENDEN ALDILAR.ARÇ KASKOLU OLDUĞU HALDE .NE YAPMAM GEREKİR.SÖZLEŞMEDENDOLAYI ALDIK DEDİLER.POLİS RAPORU ALMADIN.DEDİLER.

barış
barış
Yazıya Puanım :
     

öncelıkle iyi günler ahmet bey kolay gelsin ben 10.11.2021 tarihinde trafik kazası gecirdim 4 yol kavşağıda oldu olay şehir içinde ben tali yolundaydim yolun karşı tarafına geşçektim aracimla ama fakat soluma baktım yola çıkarken benım araba hızı 15 vardı solda kimse yoktu sağıma baktım aşırı süratla 80 arası 90 km gelen motorlu sürücü benim aracın sağ ön çamurluğuna vurarak havaya uçtu ve yere düştü ve bendede 2 metre fren izi varmış bana 84 1h kusuru verdiler ve bu durumda ben aracımı yeni 5 günlüktü aldığımda fakat 15 gün sigorta gecerlik süresi var dediler var bana ve ben kazadan 2 gün… Devamını Oku »

Ahmet karakaya
Ahmet karakaya
Yazıya Puanım :
     

Merhabalar ahmet bey babam bi sahisa yaya gecidinde carpti ve sahis carpmasan 2 ay sonra kalca kirirgindan vefat etti ve sahis 80 yasinda hizi dusuk ve babam ambulansi arayarak sahisi acil swevise gonderdi ne kadar ceza alir ve para cezasi ne kadar olur

Şezenuş özen
Şezenuş özen
Yazıya Puanım :
     

Merhaba ahmet bey ben bir trafik kazasına karıştım okul önünde çocukları indirdim okulun sol taraf karşıda araç park yeri var arabamıpark etmek için karşıya geçmem gerekiyor sağ ve sola baktım yol boş döndüm park yerine girerken sağdan bir araç 160 .170 km hızla benim aracın sağ tarafından vurdu ben park yerine girmiştim kaldırımın üzerinden gelip çarptı bana karşı aracın şeridinde değil park yerinde vurdu panik yaptı hız sınırı 30 km olan yerde vurdu beni 100 /100 kusurlu bulmuşlar ne yapmam gerek kusuru veren memura sordum benim ölçecek aletim yok bilir kişi isteyin diyor

Bilal KURT
Bilal KURT
Yazıya Puanım :
     

Merhabalar ahmet bey dün yaralanmalı bir kaza geçirdim. Evimin bulunduğu sokağa dönüş yaparken sinyalimi verdim tam sokağa girmek üzereyken motorsikletli iki kişi. ( sürücü belgeci Yok, kaskları yok. Muayene yok sigorta yok motorsiklet başka birine ait, aşırı hız ve takip mesafesi yok ) bu kadar kusur varken trafik tuttuğu tutanakta bana 84/j ihlali karşı tarafa 84/e ihlali olarak %85 bana.%84 karşı tarafa kusur vermiş.karsi tarafın ayağı kırıldı benden şikayetçi oldu. Bu konu da hangi yolu izlemeliyim lütfen yardımcı olur musunuz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu