Trafik Cezaları
Trend

Adım Adım Hatalı Park Cezası İtiraz Rehberi

Öne Çıkan Başlıklar
  • Hatalı park cezası ne kadar?
  • Yanlış park cezası ödeme nasıl yapılır?
  • Hatalı park ceza maddeleri
  • Yanlış park cezası erken ödeme indirimi
  • Hatalı park mahkeme masrafları
  • Hatalı park itiraz dilekçesi örneği

Karayolları trafik kanununda ve trafik yönetmeliğinde belirlenen kurallar dışında hatalı olarak durma, duraklama veya park etme ihlaline yazılan trafik cezasına park etme cezası ya da yanlış park cezası denir.

Özellikle son günlerde gelen bir çok soru “aracım park halindeyken ceza yazılmış” cümlesiyle başlıyor. “Ben bu cezaya nasıl itiraz edebilirim?” cümlesiyle bitiyor..

Herkes için ayrı ayrı cevap yazmak yerine, sizler için hatalı park cezasına itiraz rehberi hazırladım. Kısacası ceza size tebliğ edildiği andan itibaren itiraz sürecine kadar ki yapmanız gereken tüm aşamaları adım adım anlatacağım.

Ayrıca park cezasına itiraz dilekçesi istiyorsanız, aşağıdaki indirme bağlantısından indirebilirsiniz. Sormak istediklerinizi ise yazımın sonunda bulunan yorum bölümünden sorabilirsiniz. Doğru bir başvuru için mutlaka yazımı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederim.

Kısaca bu terimlerin tanımlarından bahsedeyim. Çünkü itiraz ederken usul yönünden bu terimleri kullanacağız. 😉

Durma Nedir?

Görevlinin dur ihtarı, ışıkların kırmızı yanması veya herhangi bir sebeple trafik akımının durmasıyla arabanın durdurulmasına durma denir.

Duraklama Nedir?

Yolda herhangi bir zorunlu sebep olmaksızın, eşya boşaltmak, yolcu indirmek, eşya yüklemek, yolcu bindirmek veyahut beklemek için az zamanlı durmaya duraklama denir.
Az zamanlı durmak nedir diyebilirsiniz. Hemen söyleyeyim, trafik yönetmeliğine göre 5 dakikadır. (Trafik yönetmeliği madde 112)

Park Etme Nedir?

Arabaların duraklaması veya durması gereken zaruri haller dışında bırakılmasına park etme denir.
Ayrıca bekleme amacıyla 5 dakikadan fazla duraklayan araçlarda park etmiş sayılır.

Kısaca otopark cezası ne kadar? Hatalı park ceza maddeleri

2024 yılı için hatalı park cezası 690,00 liradır. Ancak engelli araçları için ayrılmış yerlere hatalı park yaparsanız 1.380,00 lira para cezası uygulanmaktadır.

Ceza MaddesiCeza AçıklamasıCeza Miktarı
60/1-aDuraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklama cezası690,00 TL
60/1-bSol şeritte duraklama cezası690,00 TL
60/1-cYaya ve okul geçitlerinde duraklama cezası690,00 TL
60/1-dKavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklama cezası690,00 TL
60/1-eGörüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklama cezası690,00 TL
60/1-fOtobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklama cezası690,00 TL
60/1-gDuraklayan veya park edilen araçların yanında duraklama cezası690,00 TL
60/1-hTaşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklama cezası690,00 TL
61/1-aDuraklamanın yasaklandığı yerlere park etme cezası690,00 TL
61/1-bPark etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etme cezası690,00 TL
61/1-cGeçiş yolları önünde veya üzerinde park etme cezası690,00 TL
61/1-dYangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-eKamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-fÜç veya daha fazla taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etme cezası690,00 TL
61/1-gKurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etme cezası690,00 TL
61/1-hGeçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-ıTrafik işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etme cezası690,00 TL
61/1-jKamunun faydalandığı ve trafik yönetmeliğinde belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-kTaşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-lPark etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etme cezası690,00 TL
61/1-mBelirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etme cezası690,00 TL
61/1-nYönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etme cezası690,00 TL
61/1-oEngellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etme cezası1.380,00 TL
kısaca hatalı park cezası maddeleri 2024

Hatalı park cezası itiraz süresi ne kadar?

Ceza sürücüye yazılmış ise cezanın yazıldığı tarihten itibaren 15 gündür. Eğer hatalı park cezası araç plakasına yazılmışsa ceza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz hakkınız var.

Trafik cezası 10 gün içerisinde tebliğ edilmezse usul yönünden itiraz edin cezanız iptal edilir. Şeklinde, son günlerde mesnetsiz olarak paylaşımlara şahit oldum.

Böyle bir durum söz konusu dahi değil. TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK aynen şöyle diyor;

Madde 10 – Tutanakların tebliğ işlemleri: Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.

KABAHATLER KANUNU Madde 20 – Soruşturma zamanaşımı: Elli bin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde soruşturma zamanaşımı süresi üç yıldır.

Yine aynı kanunda tebligatla ilgili hükümde aynen şunu diyor;

Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü
bitimine kadar
idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş
olanlar düşer.

Fiilin işlendiği tarihin takip ettiği takvim yılı ne demek? Hemen bir örnek vereyim, 2020 yılının herhangi bir gününde bir ihlal yaptınız ve ceza yazıldı varsayalım. Söz konusu ceza 2021 yılının son gününe kadar size tebliğ edilmesi gerekir.

Eğer ceza size ihlal tarihinden 10 gün sonrasında tebliğ edildiyse, bir tanıdık söyledi 10 içinde ceza tebliğ edilmesi gerekiyormuş şeklinde itiraz dayanağınız varsa üzülerek söylüyorum ne yazık ki böyle bir gerekçe yok.

Kaldı ki böyle bir hüküm olmuş olsaydı, abartmadan söylüyorum cezaların yarısından fazlası usul yönünden iptal edilmesi gerekir.

Park cezası fotoğraf zorunluluğu var mı?

Hatalı park cezalarında fotoğraf veya video kaydı sunulmak zorunda değil. Hatta diğer trafik cezaları içinde delil niteliğinde bir belge zorunluluğu yoktur.

Özellikle adresine ceza tebliğ edilen herkes ilk iş olarak fotoğraf var mı yok mu kontrol etmek oluyor.

Nitekim de haklılar. Bana da böyle bir ceza gelse, bu ihlali nerede veya nasıl yapmışım düşüncesiyle fotoğraf arayışım olur.

Ancak karayolları trafik kanununda fotoğraf veya video kaydı zorunluluğu yoktur!

O zaman delilsiz trafik cezası olmuş oluyor, hemen itiraz edelim iptal edilsin düşüncesine kapılmayın arkadaşlar.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı. Adı üstünde trafik cezaları tutanaktır. Aksi kanıtlanana kadar tutanaklar geçerli delil niteliğinde kabul ediliyor.

genel anlamda suçun kanıtlanması yükümlülüğü iddia edende kaldığı sürece, savunmasını oluşturmak için ispat yükünü sanığa devreden kurallar ile hukuki veya fiili varsayımların olduğu durumlarda ispat yükünün yön değiştirmesi, masumiyet karinesine aykırılık taşımaz.

Anayasa Mahkemesi Kararı; Esas Sayısı: 2004/116 Karar Sayısı: 2008/74 Karar Günü: 6.3.2008

26923 sayılı resmi gazetede yayınlanan, 2004/116 esas numaralı 2008/74 karar numaralı 06.03.2008 tarihindeki anayasa mahkemesi kararına göre trafik cezalarında ispat yükümlülüğü ceza yazılan kişiye yüklenmiştir.

Dolayısıyla, hatalı park cezasının iptal edilmesini istiyorsanız böyle bir ihlal yapmadığınızı kanıtlamanız gerekmektedir.

Ne yazık ki yukarıdaki yazdığım dayanağa rağmen, hatalı park cezası fotoğraf olmadan yazılır mı? Sorusu soruluyor.

Yine de yazayım arkadaşlar, park cezası fotoğraf olmadan da yazılabilir.

Delilsiz hatalı park cezasına itiraz yapılabilir mi?

İtiraz hakkı yasal bir haktır engellenemez. Ancak herhangi bir delil sunmadan yapacağınız soyut itiraz olumlu sonuçlanmaz. Haklılığınızı kanıtlayacak bir delil sunarsanız cezanız iptal edilir.

Nitel hükümler kurarak yazacağız dilekçe amacına ulaşmaz. Şöyle bir örnek vererek açıklamak istiyorum.

Aracınızı kaldırıma park ettiğiniz gerekçesiyle ceza geldi. Sizde böyle bir ihlal yapmadım şeklinde bir dilekçe yazdınız.

Hakim, “vatandaş yapmadım” demiş cezayı iptal edeyim derse, adliyeler önünde dilekçe vermek için insanlar kuyruğa girer.

Böyle bir durum olursa, emin olun herkes ben ihlal yapmadım şeklinde dilekçe yazar, koşarak adliyelere giderler.

Sözden, söylemden öteye gidecek bir gerekçe sunmanız gerekiyor. Eğer yapmadım şeklinde soyut itirazda bulunuyorsanız, olumlu sonuç gelmesi mucize olur.

Bu durumu açıkça yazmama rağmen, bir çok arkadaşımız yine de siz bana örnek bir dilekçe gönderir misiniz diyor.

Tamam dostlarım size örnek dilekçe vereyim de bende sihirli bir değnek yok. Kanun açık ve net. Dilekçe delil sunduğunuz zaman işe yarayacaktır.

Ödenmiş hatalı park cezasına itiraz yapılabilir mi?

Eğer 15 günlük itiraz süreniz geçmemiş ise cezayı ödemiş olsanız dahi itiraz hakkınız var. İtiraz edebilirsiniz.

Zira ben kesinlikle cezayı ödemeden itiraz etmeyi doğru bulmuyorum.

Çünkü ceza iptal olmazsa gecikme faizi ile birlikte ödemek zorunda kalırsınız.

Ancak cezayı ödeyerek itiraz edecekseniz, dilekçenize ek olarak ödeme yaptığınıza dair dekont koymayı unutmayın.

Dilekçenizi, “cezanın iptal edilmesini ve … tutarındaki ödemiş olduğum tutarın tarafıma ödenmesini arz ederim”, şeklinde tamamlamanız gerekmektedir.

Yanlış park cezası ödeme nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden beyanlı trafik cezası ödeme yöntemi, vergi daireleri, ptt şubeleri veya anlaşmalı bankalar üzerinden cezanızı ödeyebilirsiniz.

Beyanla trafik cezası ödeme nedir
Beyanla trafik cezası ödeme nedir

  • Özellikle pandemi şartlarını da göz önünde bulundurarak size tavsiyem e-devlet üzerinden beyanla ödeme yapmanız yönünde olacaktır.
  • Hatta ceza size tebliğ edilmemiş dahi olsa %25 indirimle ödeme hakkınız var.
  • Detaylı ödeme ekranı ve ödemeyi nasıl yapacağınızla ilgili detaylara ahmetmerkepci.com/beyanla-trafik-cezasi-odeme/ bu linkten ulaşabilirsiniz.

Hatalı Park cezası itirazı e-devlet üzerinden yapılır mı?

E-devlet üzerinden başvuru yapılamıyor. Cezanın yazıldığı ilin Sulh Ceza Hakimliğine veya online olarak UYAP trafik cezası itiraz sayfasından hatalı park cezasına itiraz edebilirsiniz.

Trafik cezasına itiraz mercii, cezanın yazıldığı ilin sulh ceza hakimliğidir.

Farklı bir ilde olsanız dahi cezanın yazıldığı ile gitmek zorunda değilseniz. Muhabere yoluyla dava açma hakkınız var.

Örnek vermek gerekirse, Gaziantep’te ikamet ediyorsunuz size İstanbul’dan ceza geldi. Dilekçenizin başlığını aşağıdaki gibi oluşturun;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Sunulmak Üzere

Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine

Başvuru dilekçenizi de verirken muhabere yoluyla dilekçenizin iletilmesini talep edin.

Teknolojinin hayatımızdaki katma değeri gün geçtikçe arttığı tartışılmaz bir gerçek ve güzel nimetleri var.

Bunun bir örneği de Vatandaş Uyap sistemidir. Vatandaş uyap sistemi üzerinden de hatalı park cezasına itirazda bulunabilirsiniz.

Uyap trafik cezası itiraz nasıl yapılır?

UYAP Vatandaş üzerinden trafik cezasına itiraz kısmından, online hatalı park cezasına itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

UYAP Vatandaş portalına giriş yaptıktan sonra soldaki menüde bulunan trafik cezası itiraz kısmına tıklayın.

Açılan pencere içerisindeki yönlendirmeleri takip edin. Başvuru yapılacak ili seçip, dilekçenizi veya başvuru metninizi online olarak ilgili sulh ceza hakimliğine ulaştırabiliyorsunuz.

Güncelleme: Ne gerekçe ile kaldırılmış bilmiyorum ama UYAP trafik cezası itiraz yok. Tahminimce yoğun talep olduğu için kaldırıldı. Tekrar eklenir mi bilemiyorum.

Hatalı park cezasına itiraz dilekçesi örneği nasıl olmalı?

İtiraz sebebinize göre değişiklik gösterir. Kısaca haklılığınızı veya cezanın ne sebeple hatalı olduğunu kanıtlayıcı bir gerekçeye dayanması gerekir.

En basit örneği, hiç gitmediğiniz bir şehirden aracınıza ceza yazılmasıdır.

Böyle bir durumda en etkili kanıt yöntemlerinden biri OGS veya HGS kayıtlarıdır.

Dilekçenizde geçiş hareketlerini gösteren bir belgeyle başvurup aracınızın, cezanın yazıldığı tarihte, cezanın yazıldığı şehirde olmadığını belirtmeniz yeterli olacaktır.

Bir diğer itiraz yöntemi ise yazımın başında bahsetmiş olduğum, durma, duraklama veya park etme tanımlarıyla itiraz etmektir.

Diyelim ki siz aracınızla, Park Etmek Yasak Levhası bulunan marketin önüne yanaştınız ve size 61/1-a hatalı park etme cezası yazıldı.

Bu olayı gören kamera görüntüsü temin edebiliyorsanız ve 5 dakikayı geçmeyen bir duraklama yaptıysanız, itiraz ederseniz cezanız iptal olur! Neden mi?

Siz duraklama yaptınız dolayısıyla aracınızı park etmediniz size yazılması gereken ceza maddesi 60/1-a maddesi olması gerekirdi.

Dolayısıyla tutanağın aksini video kaydıyla ispatlamış oldunuz. Cezanız iptal edilir.

Duraklamak ve park etmek
Duraklamak ve park etmek yasaktır levhaları nedir


Hatalı park cezası itiraz mahkeme masrafları ne kadar?

Eğer başvurunuz kabul edilirse hiç bir ücret alınmaz. Ancak başvurunu reddedilirse yargılama giderlerini ödemek zorundasınız. Takribi olarak 60-100 lira arasında bir ücreti var.

Dostlar, umarım faydam olmuştur. Örnek dilekçe talep ederseniz göndereceğim. Ayrıca örnek kararlar için sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz.

4.8 41 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?

Ahmet MERKEPÇİ

Trafik güvenliği üzerine akademik çalışmalar yapan, trafik kazaları, cezaları ve sigorta hukukunda danışmanlık sağlayan dünyalar güzeli Asel'in babası.
4.8 41 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?
Cevabın mail adresine gelmesini ister misin?
Bildir
guest
154 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Mehmet öztürk
Mehmet öztürk
Yazıya Puanım :
     

Binamızın önü kendi araç park yerimiz.heman arkası kaldırım ve yol.sanki kaldırıma park etmiş gibi gözüksede binanın park yeri,park cezası yazılmış nasıl itiraz edebilirim.teşekkürler.

Ali
Ali
Yazıya Puanım :
     

Tek yönlü sol tarafa parkın yasak olduğu bir cadde üzerinde ( park edilmiş araçlarin olduğu ) araç azilanmasi sonucu sola yanaşıp aracı park ettim ve kaput açık halde arıza ile ilgilenirken ceza yazıldı bu durumda itirazimin sonucu ne olur ve arızalı araca ceza yazılabilir mi ( polise araç arızalı diye söyledim buna rağmen )

En son 2 yıl önce tarafından Ali düzenlendi
Teoman
Teoman
Yazıya Puanım :
     

61/1C maddesine göre ceza yazılmış 10 gün sonra kağıt geldi hatalımiy degilmiydim hatırlamıyorum ceza yazılan yerde herhangi uyarı levhası nede ikaz uyarisi vardı ne kadar süre kaldığımı da bilmiyorum bu cezaya itiraz edebilir miyim etsem sonuç ne olur

timucin
timucin
Yazıya Puanım :
     

04/02/2022 günü ISPARTA ilinde yoğun kar yağışından 1 gün sonra ısparta içinde tüm otoparklar kapalı ilen ve yol üstü park yerlerine bir aracını girişi imkansızken il içinde park edilebilecek tek yere park ettim. (1 saat diş hekimi ile randevumdan ötürü) kamera kaydı ile ceza kesildi. itiraz etsem iptal edilir mi ?

Süleyman MAYENDAĞI
Süleyman MAYENDAĞI
Yazıya Puanım :
     

Merhaba hocam. Samsun’da taksiciyim. Durağımda beklerken park cezası yazılmış. Nasıl itiraz edebilirim, örnek dilekçe gönderebilir misiniz?

Ercan
Ercan
Yazıya Puanım :
     

Merhaba. Aracimi ispark park cizgisi olan yere park ettim. Yakininda yangin muslugu mevcutmus ancak hicbir uyari levhasi bulunmamakta. Cekici aracimi goturmus. Bu sekilde yapilan cekme islemi dogru ve etik midir ? Itirazdan sonuc alir miyim. Tesekkur ederim

Kadir Demir
Kadir Demir
Yazıya Puanım :
     

Merhaba, Fahri Müfettiş tarafından 61/1-n yaya yoluna park cezası kesilmiş. Aracım evimin önünde araçlar girsin diye asfaltlı bariz cep var oraya koyuyorum,ya yaya yolu hatalı yapılmış ya da cep, gelen yaya direkt kendini cepte buluyor öyle olunca araç yaya yoluna konmuş gibi gözüküyor bu durumu fotoğraf ile açıklayıcı bir şekilde çektim. Aracım kesinlikle cepte duruyor işgüzar bir müfettişe denk geldim. Kanıtlayıcı bir foto olması lazım değil mi?. Dilekçede nasıl bir itiraz yapmalıyım. Örnek göndermeniz mümkün mü?Teşekkürler.

En son 2 yıl önce tarafından Kadir Demir düzenlendi
isa
isa
Yazıya Puanım :
     

61/ 1 – m maddesinden fahri müfettiş ceza yazmış. Yazılan yer bir sitenin otoparkı. herhangi giriş çıkışı engellemiyor. Site yöneticinin izni ile kısa süreliğine koydum. Site otoparkı içerisine fahri müfettiş karışır mı? bununla ilgili bir dilekçe örneği gönderebilir misiniz? teşekkürler

Ercüment bakır
Ercüment bakır
Yazıya Puanım :
     

Elinize emeğinize sağlık çok çok tskrrr ederim sağolun canım kardeşim

Mustafa
Mustafa
Yazıya Puanım :
     

Merhaba, ben izmirin en işlek caddelerinden biri olan inönü caddesinde kargo dağıtıyorum, 2 haftadır trafik polisleri caddede duraklamamıza kargo dağıtmamıza müsade etmiyorlar 2 gün arka arkaya ceza yazdılar, 6 seneye yakın bu caddede dağıtım yapıyorum, böyle birşeyle karşılaşmadım, yazık günah insanlarda vicdan kalmamış, zaten 1. Sıra işyeri sahipleriyle apartmanda oturanların arabasıyla dolu mecburen 2. Sıraya bırakıyoruz. Bu durumda itiraz etsem haklı sayılır mıyım?

Ufuk
Ufuk
Yazıya Puanım :
     

Hocam bana taşıt yolunda engelli rampasına engel park ( 61/1n) denilerek ceza kesilmiş. Ama arabam engelli rampasına 3 MT uzakta kayıtlı resimlerde mevcut cezayı ve çekici parasını ödedim. İtiraz için nasıl bir dilekçe yazmalıyım.

Funda
Funda
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Ahmet Bey, Bağdat Cd üzerinde bulunan ceplerden birine araç parkettim. Dolmuş tabelası varmış . Aracımı çekmişler ve 61/1-E Md belirtilerek 20 dk ara ile 2 ceza kesilmiş. Aynı madde olduğu için 2. Cezaya itiraz etmeliyim değil mi? UYAP üzerinden yapılabilir demişsiniz kontrol edeceğim.

Cevabınız için peşinen teşekkürler

Hasan
Hasan
Yazıya Puanım :
     

Hocam iyi günler benim aracıma apartman site içerisinde kendi oturduğum blok önüne pak ettiğimden dolayı fahri müfettiş ceza yazmış blok önünün yaya geçidi olduğunu park yapamayacağımı düşünerek öncelikle site içerisinin özel mülk olmasından dolayı ceza yazılabilir mi?

muharrem
muharrem
Yazıya Puanım :
     

Merhaba; “Güncelleme: Ne gerekçe ile kaldırılmış bilmiyorum ama UYAP trafik cezası itiraz yok. Tahminimce yoğun talep olduğu için kaldırıldı. Tekrar eklenir mi bilemiyorum.”
Şuan bilgisayar üzerinden internete giriş yaptığım da görünüyor. Sanırım bunu da güncellemeniz gerekiyor. İyi çalışmalar dilerim.

Recep Poyraz
Recep Poyraz
Yazıya Puanım :
     

Merhaba benim aracıma son 20 günde 61/1-N den dolayı 4 kez ceza yazildi. Cezanın 2 tanesi evimin önünde kaldırım var ve herkes oraya park ediyor bende yeni taşındım ben de park ettim 3 araç var ve bir tek benim arabaya gün aşırı 2 ceza yazılmış. Daha sonra aracı ara sokakta bı kaldırım yanına park ettim kaldırım kullanılmıyor şöyleki park yeri olmadığindan ve yol dar olduğu icin herkes aracınin yarısını kaldırıma park ediyor bende aynı şekilde park ettim benim arabanın önünde 10 ve arkasında 10 araç var birtek benim araca yine gün aşırı 2 kez ceza yazılmış. Ben bu cezalara itiraz… Devamını Oku »

Mehmet Gemalmaz
Mehmet Gemalmaz
Yazıya Puanım :
     

Ahmet Bey Öncelikle iyi çalışmalar dilerim ! Benim sorum:Engelli aracımı park etme ve duraklama yasağı levhası bulunmayan Otobüs durağı” yanına” (Önüne değil) park etmiş olmam dolayısı ile Belediye Zabıta ekipleri tarafından plakama 427 TL ceza kesilmiş.Cezayı 15 günlük süreyi geçirmeden ödeyip itiraz etsem sizce lehime sonuç alabilirmiyim? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim!

Abdullah
Abdullah
Yazıya Puanım :
     

Merhaba,
61/1-k dan ceza yedim ve aracım çekildi. Aracı park ettiğim yer köprü altı ama Maltepe Belediyesi’nin otopark tabelası var. Ceza maddesinde “park için yer ayrılmamışsa” ibaresi var, benim durumumda otopark tabelası olduğu için bu bu koşula girmemeliydi diye düşünüyorum. Ceza fotoğrafında da bu tabela net bir şekilde görünüyor. Fotoğrafı bana vermediler ama aracın çekildiği otoparkta sorunca gösterdiler, oradan biliyorum. Buna itiraz etsem, delil olarak da park ettiğim yerin şu anki fotoğrafını tabela görünecek şekilde koysam işe yarar mı? Denemeye değer derseniz dilekçe örneği de rica edeceğim.
Teşekkürler

Pelin Davir
Pelin Davir
Yazıya Puanım :
     

Hocam iyi günler. Otobüs durağına park etmekten ceza yemişim bugün 🙁 Kullanılmayan bi otobüs durağı ve tüm mahalle sakinleri de oraya park ediyor ama bugün ceza yazmışlar şansımıza neyse. Asıl sorum şu, aracım sabahtan öğlene kadar aynı yerdeydi, sabah 10.06 ve aynı sabah 10.52 olmak üzere aynı yerde 2 farklı ceza tutanağı düzenlenmiş yani tek hatamdan 2 ceza yemişim. Sizce buna itiraz hakkım var mı?

En son 2 yıl önce tarafından Pelin Davir düzenlendi
Yusuf
Yusuf
Yazıya Puanım :
     

Hatalı park yapmış bir aracın sahibi yokken ve plakası görünecek şekilde, hakaret etmeden fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak herhangi bir sıkıntı yaratır mı?

Ömer
Ömer
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Ahmet bey;
Aracımı söndürmeden indin ve aracın yanındayken trafik polisi 61/1-b cezası yazmış. Yer işlek bir yer 5 dakika bile durmadım itiraz etsem trafik ekibimi o bölgede araştırma yapar yoksa ben mi delil sunmalıyım?
İtiraz dilekçesi gönderebilirimisiniz

En son 2 yıl önce tarafından Ömer düzenlendi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu