Trafik Cezaları
Trend

Adım Adım Hatalı Park Cezası İtiraz Rehberi

Öne Çıkan Başlıklar
  • Hatalı park cezası ne kadar?
  • Yanlış park cezası ödeme nasıl yapılır?
  • Hatalı park ceza maddeleri
  • Yanlış park cezası erken ödeme indirimi
  • Hatalı park mahkeme masrafları
  • Hatalı park itiraz dilekçesi örneği

Karayolları trafik kanununda ve trafik yönetmeliğinde belirlenen kurallar dışında hatalı olarak durma, duraklama veya park etme ihlaline yazılan trafik cezasına park etme cezası ya da yanlış park cezası denir.

Özellikle son günlerde gelen bir çok soru “aracım park halindeyken ceza yazılmış” cümlesiyle başlıyor. “Ben bu cezaya nasıl itiraz edebilirim?” cümlesiyle bitiyor..

Herkes için ayrı ayrı cevap yazmak yerine, sizler için hatalı park cezasına itiraz rehberi hazırladım. Kısacası ceza size tebliğ edildiği andan itibaren itiraz sürecine kadar ki yapmanız gereken tüm aşamaları adım adım anlatacağım.

Ayrıca park cezasına itiraz dilekçesi istiyorsanız, aşağıdaki indirme bağlantısından indirebilirsiniz. Sormak istediklerinizi ise yazımın sonunda bulunan yorum bölümünden sorabilirsiniz. Doğru bir başvuru için mutlaka yazımı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederim.

Kısaca bu terimlerin tanımlarından bahsedeyim. Çünkü itiraz ederken usul yönünden bu terimleri kullanacağız. 😉

Durma Nedir?

Görevlinin dur ihtarı, ışıkların kırmızı yanması veya herhangi bir sebeple trafik akımının durmasıyla arabanın durdurulmasına durma denir.

Duraklama Nedir?

Yolda herhangi bir zorunlu sebep olmaksızın, eşya boşaltmak, yolcu indirmek, eşya yüklemek, yolcu bindirmek veyahut beklemek için az zamanlı durmaya duraklama denir.
Az zamanlı durmak nedir diyebilirsiniz. Hemen söyleyeyim, trafik yönetmeliğine göre 5 dakikadır. (Trafik yönetmeliği madde 112)

Park Etme Nedir?

Arabaların duraklaması veya durması gereken zaruri haller dışında bırakılmasına park etme denir.
Ayrıca bekleme amacıyla 5 dakikadan fazla duraklayan araçlarda park etmiş sayılır.

Kısaca otopark cezası ne kadar? Hatalı park ceza maddeleri

2024 yılı için hatalı park cezası 690,00 liradır. Ancak engelli araçları için ayrılmış yerlere hatalı park yaparsanız 1.380,00 lira para cezası uygulanmaktadır.

Ceza MaddesiCeza AçıklamasıCeza Miktarı
60/1-aDuraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklama cezası690,00 TL
60/1-bSol şeritte duraklama cezası690,00 TL
60/1-cYaya ve okul geçitlerinde duraklama cezası690,00 TL
60/1-dKavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklama cezası690,00 TL
60/1-eGörüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklama cezası690,00 TL
60/1-fOtobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklama cezası690,00 TL
60/1-gDuraklayan veya park edilen araçların yanında duraklama cezası690,00 TL
60/1-hTaşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklama cezası690,00 TL
61/1-aDuraklamanın yasaklandığı yerlere park etme cezası690,00 TL
61/1-bPark etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etme cezası690,00 TL
61/1-cGeçiş yolları önünde veya üzerinde park etme cezası690,00 TL
61/1-dYangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-eKamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-fÜç veya daha fazla taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etme cezası690,00 TL
61/1-gKurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etme cezası690,00 TL
61/1-hGeçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-ıTrafik işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etme cezası690,00 TL
61/1-jKamunun faydalandığı ve trafik yönetmeliğinde belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-kTaşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-lPark etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etme cezası690,00 TL
61/1-mBelirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etme cezası690,00 TL
61/1-nYönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etme cezası690,00 TL
61/1-oEngellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etme cezası1.380,00 TL
kısaca hatalı park cezası maddeleri 2024

Hatalı park cezası itiraz süresi ne kadar?

Ceza sürücüye yazılmış ise cezanın yazıldığı tarihten itibaren 15 gündür. Eğer hatalı park cezası araç plakasına yazılmışsa ceza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz hakkınız var.

Trafik cezası 10 gün içerisinde tebliğ edilmezse usul yönünden itiraz edin cezanız iptal edilir. Şeklinde, son günlerde mesnetsiz olarak paylaşımlara şahit oldum.

Böyle bir durum söz konusu dahi değil. TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK aynen şöyle diyor;

Madde 10 – Tutanakların tebliğ işlemleri: Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.

KABAHATLER KANUNU Madde 20 – Soruşturma zamanaşımı: Elli bin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde soruşturma zamanaşımı süresi üç yıldır.

Yine aynı kanunda tebligatla ilgili hükümde aynen şunu diyor;

Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü
bitimine kadar
idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş
olanlar düşer.

Fiilin işlendiği tarihin takip ettiği takvim yılı ne demek? Hemen bir örnek vereyim, 2020 yılının herhangi bir gününde bir ihlal yaptınız ve ceza yazıldı varsayalım. Söz konusu ceza 2021 yılının son gününe kadar size tebliğ edilmesi gerekir.

Eğer ceza size ihlal tarihinden 10 gün sonrasında tebliğ edildiyse, bir tanıdık söyledi 10 içinde ceza tebliğ edilmesi gerekiyormuş şeklinde itiraz dayanağınız varsa üzülerek söylüyorum ne yazık ki böyle bir gerekçe yok.

Kaldı ki böyle bir hüküm olmuş olsaydı, abartmadan söylüyorum cezaların yarısından fazlası usul yönünden iptal edilmesi gerekir.

Park cezası fotoğraf zorunluluğu var mı?

Hatalı park cezalarında fotoğraf veya video kaydı sunulmak zorunda değil. Hatta diğer trafik cezaları içinde delil niteliğinde bir belge zorunluluğu yoktur.

Özellikle adresine ceza tebliğ edilen herkes ilk iş olarak fotoğraf var mı yok mu kontrol etmek oluyor.

Nitekim de haklılar. Bana da böyle bir ceza gelse, bu ihlali nerede veya nasıl yapmışım düşüncesiyle fotoğraf arayışım olur.

Ancak karayolları trafik kanununda fotoğraf veya video kaydı zorunluluğu yoktur!

O zaman delilsiz trafik cezası olmuş oluyor, hemen itiraz edelim iptal edilsin düşüncesine kapılmayın arkadaşlar.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı. Adı üstünde trafik cezaları tutanaktır. Aksi kanıtlanana kadar tutanaklar geçerli delil niteliğinde kabul ediliyor.

genel anlamda suçun kanıtlanması yükümlülüğü iddia edende kaldığı sürece, savunmasını oluşturmak için ispat yükünü sanığa devreden kurallar ile hukuki veya fiili varsayımların olduğu durumlarda ispat yükünün yön değiştirmesi, masumiyet karinesine aykırılık taşımaz.

Anayasa Mahkemesi Kararı; Esas Sayısı: 2004/116 Karar Sayısı: 2008/74 Karar Günü: 6.3.2008

26923 sayılı resmi gazetede yayınlanan, 2004/116 esas numaralı 2008/74 karar numaralı 06.03.2008 tarihindeki anayasa mahkemesi kararına göre trafik cezalarında ispat yükümlülüğü ceza yazılan kişiye yüklenmiştir.

Dolayısıyla, hatalı park cezasının iptal edilmesini istiyorsanız böyle bir ihlal yapmadığınızı kanıtlamanız gerekmektedir.

Ne yazık ki yukarıdaki yazdığım dayanağa rağmen, hatalı park cezası fotoğraf olmadan yazılır mı? Sorusu soruluyor.

Yine de yazayım arkadaşlar, park cezası fotoğraf olmadan da yazılabilir.

Delilsiz hatalı park cezasına itiraz yapılabilir mi?

İtiraz hakkı yasal bir haktır engellenemez. Ancak herhangi bir delil sunmadan yapacağınız soyut itiraz olumlu sonuçlanmaz. Haklılığınızı kanıtlayacak bir delil sunarsanız cezanız iptal edilir.

Nitel hükümler kurarak yazacağız dilekçe amacına ulaşmaz. Şöyle bir örnek vererek açıklamak istiyorum.

Aracınızı kaldırıma park ettiğiniz gerekçesiyle ceza geldi. Sizde böyle bir ihlal yapmadım şeklinde bir dilekçe yazdınız.

Hakim, “vatandaş yapmadım” demiş cezayı iptal edeyim derse, adliyeler önünde dilekçe vermek için insanlar kuyruğa girer.

Böyle bir durum olursa, emin olun herkes ben ihlal yapmadım şeklinde dilekçe yazar, koşarak adliyelere giderler.

Sözden, söylemden öteye gidecek bir gerekçe sunmanız gerekiyor. Eğer yapmadım şeklinde soyut itirazda bulunuyorsanız, olumlu sonuç gelmesi mucize olur.

Bu durumu açıkça yazmama rağmen, bir çok arkadaşımız yine de siz bana örnek bir dilekçe gönderir misiniz diyor.

Tamam dostlarım size örnek dilekçe vereyim de bende sihirli bir değnek yok. Kanun açık ve net. Dilekçe delil sunduğunuz zaman işe yarayacaktır.

Ödenmiş hatalı park cezasına itiraz yapılabilir mi?

Eğer 15 günlük itiraz süreniz geçmemiş ise cezayı ödemiş olsanız dahi itiraz hakkınız var. İtiraz edebilirsiniz.

Zira ben kesinlikle cezayı ödemeden itiraz etmeyi doğru bulmuyorum.

Çünkü ceza iptal olmazsa gecikme faizi ile birlikte ödemek zorunda kalırsınız.

Ancak cezayı ödeyerek itiraz edecekseniz, dilekçenize ek olarak ödeme yaptığınıza dair dekont koymayı unutmayın.

Dilekçenizi, “cezanın iptal edilmesini ve … tutarındaki ödemiş olduğum tutarın tarafıma ödenmesini arz ederim”, şeklinde tamamlamanız gerekmektedir.

Yanlış park cezası ödeme nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden beyanlı trafik cezası ödeme yöntemi, vergi daireleri, ptt şubeleri veya anlaşmalı bankalar üzerinden cezanızı ödeyebilirsiniz.

Beyanla trafik cezası ödeme nedir
Beyanla trafik cezası ödeme nedir

  • Özellikle pandemi şartlarını da göz önünde bulundurarak size tavsiyem e-devlet üzerinden beyanla ödeme yapmanız yönünde olacaktır.
  • Hatta ceza size tebliğ edilmemiş dahi olsa %25 indirimle ödeme hakkınız var.
  • Detaylı ödeme ekranı ve ödemeyi nasıl yapacağınızla ilgili detaylara ahmetmerkepci.com/beyanla-trafik-cezasi-odeme/ bu linkten ulaşabilirsiniz.

Hatalı Park cezası itirazı e-devlet üzerinden yapılır mı?

E-devlet üzerinden başvuru yapılamıyor. Cezanın yazıldığı ilin Sulh Ceza Hakimliğine veya online olarak UYAP trafik cezası itiraz sayfasından hatalı park cezasına itiraz edebilirsiniz.

Trafik cezasına itiraz mercii, cezanın yazıldığı ilin sulh ceza hakimliğidir.

Farklı bir ilde olsanız dahi cezanın yazıldığı ile gitmek zorunda değilseniz. Muhabere yoluyla dava açma hakkınız var.

Örnek vermek gerekirse, Gaziantep’te ikamet ediyorsunuz size İstanbul’dan ceza geldi. Dilekçenizin başlığını aşağıdaki gibi oluşturun;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Sunulmak Üzere

Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine

Başvuru dilekçenizi de verirken muhabere yoluyla dilekçenizin iletilmesini talep edin.

Teknolojinin hayatımızdaki katma değeri gün geçtikçe arttığı tartışılmaz bir gerçek ve güzel nimetleri var.

Bunun bir örneği de Vatandaş Uyap sistemidir. Vatandaş uyap sistemi üzerinden de hatalı park cezasına itirazda bulunabilirsiniz.

Uyap trafik cezası itiraz nasıl yapılır?

UYAP Vatandaş üzerinden trafik cezasına itiraz kısmından, online hatalı park cezasına itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

UYAP Vatandaş portalına giriş yaptıktan sonra soldaki menüde bulunan trafik cezası itiraz kısmına tıklayın.

Açılan pencere içerisindeki yönlendirmeleri takip edin. Başvuru yapılacak ili seçip, dilekçenizi veya başvuru metninizi online olarak ilgili sulh ceza hakimliğine ulaştırabiliyorsunuz.

Güncelleme: Ne gerekçe ile kaldırılmış bilmiyorum ama UYAP trafik cezası itiraz yok. Tahminimce yoğun talep olduğu için kaldırıldı. Tekrar eklenir mi bilemiyorum.

Hatalı park cezasına itiraz dilekçesi örneği nasıl olmalı?

İtiraz sebebinize göre değişiklik gösterir. Kısaca haklılığınızı veya cezanın ne sebeple hatalı olduğunu kanıtlayıcı bir gerekçeye dayanması gerekir.

En basit örneği, hiç gitmediğiniz bir şehirden aracınıza ceza yazılmasıdır.

Böyle bir durumda en etkili kanıt yöntemlerinden biri OGS veya HGS kayıtlarıdır.

Dilekçenizde geçiş hareketlerini gösteren bir belgeyle başvurup aracınızın, cezanın yazıldığı tarihte, cezanın yazıldığı şehirde olmadığını belirtmeniz yeterli olacaktır.

Bir diğer itiraz yöntemi ise yazımın başında bahsetmiş olduğum, durma, duraklama veya park etme tanımlarıyla itiraz etmektir.

Diyelim ki siz aracınızla, Park Etmek Yasak Levhası bulunan marketin önüne yanaştınız ve size 61/1-a hatalı park etme cezası yazıldı.

Bu olayı gören kamera görüntüsü temin edebiliyorsanız ve 5 dakikayı geçmeyen bir duraklama yaptıysanız, itiraz ederseniz cezanız iptal olur! Neden mi?

Siz duraklama yaptınız dolayısıyla aracınızı park etmediniz size yazılması gereken ceza maddesi 60/1-a maddesi olması gerekirdi.

Dolayısıyla tutanağın aksini video kaydıyla ispatlamış oldunuz. Cezanız iptal edilir.

Duraklamak ve park etmek
Duraklamak ve park etmek yasaktır levhaları nedir


Hatalı park cezası itiraz mahkeme masrafları ne kadar?

Eğer başvurunuz kabul edilirse hiç bir ücret alınmaz. Ancak başvurunu reddedilirse yargılama giderlerini ödemek zorundasınız. Takribi olarak 60-100 lira arasında bir ücreti var.

Dostlar, umarım faydam olmuştur. Örnek dilekçe talep ederseniz göndereceğim. Ayrıca örnek kararlar için sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz.

4.8 41 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?

Ahmet MERKEPÇİ

Trafik güvenliği üzerine akademik çalışmalar yapan, trafik kazaları, cezaları ve sigorta hukukunda danışmanlık sağlayan dünyalar güzeli Asel'in babası.
4.8 41 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?
Cevabın mail adresine gelmesini ister misin?
Bildir
guest
154 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Harun Ergin
Harun Ergin
Yazıya Puanım :
     

Sabiha Gökçen hava alanında arkadaşımı bıraktım ve tam o esnada elime bavuldan olta iğnesi battı haliyle 20 dakika orada kaldım ambulans geldi tedavi ettiler ve yola devam ettim. Ama bugün bu yüzden park cezası yediğimi öğrendim. Bunun için itiraz edebilir miyim ? Sağlık sorunu yüzünden orada durmak zorunda kaldım.

emre demir
emre demir
Yazıya Puanım :
     

Metro yakınında park cebine aracımı cektim bir sürü araç var sırayla. Geldigimde aracı cekmişler sebep de engelli rampası varmış fakat ne işaret var kücücük bir rampa yapmışlar ben soldab indigim için görmedim bile.tabelada yok engelli işaretide yok yerde

ÇİĞDEM
ÇİĞDEM
Yazıya Puanım :
     

MERHABALAR, PARK ETMENİN YASAKLANDIĞI YERDE PARK ETTİM FAKAT 8 DK ARA İLE İKİ KERE AYNI CEZAYI KESMİŞLER. İKİNCİ CEZAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ YAZMAK İSTİYORUM. ELİNİZDE ÖRNEK VARSA GÖNDERMENİZİ RİCA EDEBİLİR MİYİM?

Mehmet Özdemir
Mehmet Özdemir
Yazıya Puanım :
     

Güzel yazınız için teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta birer gün arayla fahri müfettiş tarafından 4 kez 61/1-N uyarınca ceza yazılmış. Araç sürekli olarak orada değildi ancak her gün aynı yere park edildi. Park ettiğim bölümde herhangi bir yaya geçidi ya da kaldırım yok. Yol, sarı çizgi ile bölünmüş durumda. Ayrıca, herhangi bir işaret de yok. Deneyimlerinize ve bilginize göre itiraz etmem durumunda sonuç alabilir miyim sizce?

Yunus Emre Karakaya
Yunus Emre Karakaya
Yazıya Puanım :
     

Örnek dilekçe

Yavuz Uçak
Yavuz Uçak
Yazıya Puanım :
     

Yaptığınız açıklamalar için teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu. Uyap tan itiraz edebiliyor olsaydık iyi olacaktı. Evimin önünde kısa süreliğine park yaptım. Ana cadde ve sol şerit olduğu için ceza yazdılar. Ama 13 dakika arayla iki kez yazıldı. ikincide arabayı yeddi emin parkına çektiler. En azından ikinci için itiraz edebilir miyim. Eğer edebiliyorsam dilekçe örneği gönderir misin.

faruk
faruk
Yazıya Puanım :
     

kısa süreli duraklama yapıp PARK yapmadığım halde 61-1-e ye göre PARK ETME cezası yazılmış durak levhası , duraklamanın ve park etmenin yasak olduğu uyarı levhası , yerde sarı çizgi gibi uyarılar yokken bile bu ceza yazılabilirmi cezaya itirazı nasıl yapabilirim

Hakan
Hakan
Yazıya Puanım :
     

Merhabalar aracıma 61-1-b maddesinden ceza yazıldı ve aracım çekildi. Aracımı Park ettiğim yerde; trafik aksamıyordu,kamu binalarının yakını değildi, otobüs durağı yoktu,yaya geçidi değildi, engelli rampası değildi, yangın musluğu yoktu sadece park yapılmaz tabelasının altına park ettiğim için.itiraz etsem kabul edilir mi? Kabul edilirse ceza mı iptal olur çekici ücreti mi? Kabul edilmezse ne kadar masraf ödemek zorunda kalırım? Teşekkürler..

ismail hakkı kul
ismail hakkı kul
Yazıya Puanım :
     

verdiğiniz bililer yararlı oldu uyap vatandaş portalı üzerinden park cezama itiraz edeceğim

Mehmet kaya
Mehmet kaya
Yazıya Puanım :
     

İyi günler 61/1-c yanlış parktan 144 tll yazdılar bekleme sürem 4 dk kesinlikle geçmemiştir ayrıca 4 lü sinyallerimide yaktım itiraz etme şansım olurmu daga doğrusu olumlu sonuç alma şansım.?

OKAN
OKAN
Yazıya Puanım :
     

İyi günler kolay gelsin Bana cadde üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde park cezası geldi. Doğru orada aracın içerisinde araç çalışır vaziyette ve dörtlüler yanık durumda aracın içerisinde oturuyordum. Trafik ekipleri geldi önce uyarı olarak plakaya uyarı yaptı, uyarıyı yapınca ceza tutanağına belirtilen yerden hareket ederek ilerledi. İleride yaklaşık 100m kadar sonra tekrar durdum, tekrardan gelerek uyarı yaptı ve bu seferde ben araçtan inip durumu izah ettim; eşimin kısa bir süreliğine alışverişe gittiğini ve araçta 4 aylık bebeğimin olduğunu, bundan dolayı eşimin hemen geleceğini, geldikten sonrada oradan ayrılacağımı belirttim. (Ayrıca o yere çok yakın bir otopark veya müsait park yeri de… Devamını Oku »

Adem
Adem
Yazıya Puanım :
     

Aracımı kaldırım kenarına park ettim trafik akışını engelleyen bir durum yoktu aracı çekmişler 165 TL çekici parası aldılar birde hatalı pRk cezası yazmışlar ne yapabilirim hiç bir trafik işaretide yok. Teşekkürler.

En son 3 yıl önce tarafından Adem düzenlendi
akif çakır
akif çakır
Yazıya Puanım :
     

merhaba aracım herkesin her zaman park yaptığı hatta cadde yollarının tek taraflı ücretli park yerlerinde bulunan ve park yasaktır tabelası dahil olmayan yerde dün trafik cezası yazılmış e devletten başka işlem yapmak için girdiğimde rastladım ve cezayı ödedim herkes cezayı ödeyip sonra itirazda bulunacaksınız dedi ne yapa bilirim

Çağatay Şeref
Çağatay Şeref
Yazıya Puanım :
     

Ben otoparka çevrilmiş okul bahçesi çıkışına (kardan dolayı oranın otoparka çevrildiğini farketmedim) araç çıkışını engellemeyecek şekilde dörtlüleri yakarak aracı duraklattım park etmedim kaymakamlığı evrak teslim edip 4 dk da döndüm araçta eşim vardı polis uyarı yapmadan direk plakaya ceza yazmış sulh cezaya itiraz etsem şansım varmı

emrah üstün
emrah üstün
Yazıya Puanım :
     

verdğiniz değerli ve faydalı bilgiler için teşekkür ederim. iki caddenin kesistiği yere tam köşe başına aracımı bıraktım 61/A maddesinden kavşaklara 5mt kala hatalı park açıklaması ile 144 tl ceza yazılmış aradan 51 dakika geçtikten sonra aynı şekilde 2. ceza yazılmış . şimdi sorum şu trafık kanununa göre hatalı olan ilk eylemim cezalandırılmış kabülüm ama aynı yerde duran araca aynı fiilden 51 dak sonra aynı ceza tekrar yazılmış bi koyundan iki post çıkarmı ve 2. cezada diğerinden farklı olarak foto ve görüntü mevcut yazmış . bu 2. ceza ya tirazda haklı çıkarmıyım hatalı parkta 2.3.4. ceza için geçmesi gereken bir süre… Devamını Oku »

bahtiyar
bahtiyar
Yazıya Puanım :
     

bilgilendirme için teşekkürler
hatalı park için örneek dilekçe gönderirseniz sevinirim

Ahmet
Ahmet
Yazıya Puanım :
     

iyi günler marketin önüne park ettim ve toplu taşıma park yeri olduğunu bilmiyordum, buna yapılacak bir itirazın şekli nasıl olur acaba? örnek dilekçe atar mısınız?

Burak
Burak
Yazıya Puanım :
     

Üsküdar sahilde park etmiş araba oturuyordum malum korona var. Park cezası yazmışlar. Pttden gelen belgelerde resim vs yok ne yapabilirim?

Muhammed yıldırım
Muhammed yıldırım
Yazıya Puanım :
     

Iyi günler 61 1L den 4 ayrı ceza yedim hepsi aynı gün sadece saatleri farklı böyle birşey mümkün mü itiraz etmek istiyorum nasıl bir dilekçe yazabilirim.

Haluk Tuna
Haluk Tuna
Yazıya Puanım :
     

Iyı pazarlar sizden bir ricam olacak şirket olarak Turızm alanında taşımacılık transfer yapmaktayız araçlarımızı şöförsüz olarak çoğu zaman kiraya veriyoruz şirket faaliyet belgemizde araç kiralama mevcut ayrıca KAHBİS sistemine de üyeyiz verdıgımız araçları anında sisteme giriş yapıyoruz kiralama süresi bitimi teslim aldığımız araçlara 1 sene 10 ay sonra ceza gelıyor radar ve eds cezaları tabi bu arada kiralama yaptığımız kişilere ulaşamıyoruz cezalar araç üzerinde kalıyor neyapabilirim hukuken yardımcı olursanız sevınırım

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu