Trafik Cezaları
Trend

Adım Adım Hatalı Park Cezası İtiraz Rehberi

Öne Çıkan Başlıklar
  • Hatalı park cezası ne kadar?
  • Yanlış park cezası ödeme nasıl yapılır?
  • Hatalı park ceza maddeleri
  • Yanlış park cezası erken ödeme indirimi
  • Hatalı park mahkeme masrafları
  • Hatalı park itiraz dilekçesi örneği

Karayolları trafik kanununda ve trafik yönetmeliğinde belirlenen kurallar dışında hatalı olarak durma, duraklama veya park etme ihlaline yazılan trafik cezasına park etme cezası ya da yanlış park cezası denir.

Özellikle son günlerde gelen bir çok soru “aracım park halindeyken ceza yazılmış” cümlesiyle başlıyor. “Ben bu cezaya nasıl itiraz edebilirim?” cümlesiyle bitiyor..

Herkes için ayrı ayrı cevap yazmak yerine, sizler için hatalı park cezasına itiraz rehberi hazırladım. Kısacası ceza size tebliğ edildiği andan itibaren itiraz sürecine kadar ki yapmanız gereken tüm aşamaları adım adım anlatacağım.

Ayrıca park cezasına itiraz dilekçesi istiyorsanız, aşağıdaki indirme bağlantısından indirebilirsiniz. Sormak istediklerinizi ise yazımın sonunda bulunan yorum bölümünden sorabilirsiniz. Doğru bir başvuru için mutlaka yazımı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederim.

Kısaca bu terimlerin tanımlarından bahsedeyim. Çünkü itiraz ederken usul yönünden bu terimleri kullanacağız. 😉

Durma Nedir?

Görevlinin dur ihtarı, ışıkların kırmızı yanması veya herhangi bir sebeple trafik akımının durmasıyla arabanın durdurulmasına durma denir.

Duraklama Nedir?

Yolda herhangi bir zorunlu sebep olmaksızın, eşya boşaltmak, yolcu indirmek, eşya yüklemek, yolcu bindirmek veyahut beklemek için az zamanlı durmaya duraklama denir.
Az zamanlı durmak nedir diyebilirsiniz. Hemen söyleyeyim, trafik yönetmeliğine göre 5 dakikadır. (Trafik yönetmeliği madde 112)

Park Etme Nedir?

Arabaların duraklaması veya durması gereken zaruri haller dışında bırakılmasına park etme denir.
Ayrıca bekleme amacıyla 5 dakikadan fazla duraklayan araçlarda park etmiş sayılır.

Kısaca otopark cezası ne kadar? Hatalı park ceza maddeleri

2024 yılı için hatalı park cezası 690,00 liradır. Ancak engelli araçları için ayrılmış yerlere hatalı park yaparsanız 1.380,00 lira para cezası uygulanmaktadır.

Ceza MaddesiCeza AçıklamasıCeza Miktarı
60/1-aDuraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklama cezası690,00 TL
60/1-bSol şeritte duraklama cezası690,00 TL
60/1-cYaya ve okul geçitlerinde duraklama cezası690,00 TL
60/1-dKavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklama cezası690,00 TL
60/1-eGörüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklama cezası690,00 TL
60/1-fOtobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklama cezası690,00 TL
60/1-gDuraklayan veya park edilen araçların yanında duraklama cezası690,00 TL
60/1-hTaşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklama cezası690,00 TL
61/1-aDuraklamanın yasaklandığı yerlere park etme cezası690,00 TL
61/1-bPark etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etme cezası690,00 TL
61/1-cGeçiş yolları önünde veya üzerinde park etme cezası690,00 TL
61/1-dYangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-eKamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-fÜç veya daha fazla taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etme cezası690,00 TL
61/1-gKurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etme cezası690,00 TL
61/1-hGeçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-ıTrafik işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etme cezası690,00 TL
61/1-jKamunun faydalandığı ve trafik yönetmeliğinde belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-kTaşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etme cezası690,00 TL
61/1-lPark etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etme cezası690,00 TL
61/1-mBelirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etme cezası690,00 TL
61/1-nYönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etme cezası690,00 TL
61/1-oEngellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etme cezası1.380,00 TL
kısaca hatalı park cezası maddeleri 2024

Hatalı park cezası itiraz süresi ne kadar?

Ceza sürücüye yazılmış ise cezanın yazıldığı tarihten itibaren 15 gündür. Eğer hatalı park cezası araç plakasına yazılmışsa ceza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz hakkınız var.

Trafik cezası 10 gün içerisinde tebliğ edilmezse usul yönünden itiraz edin cezanız iptal edilir. Şeklinde, son günlerde mesnetsiz olarak paylaşımlara şahit oldum.

Böyle bir durum söz konusu dahi değil. TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK aynen şöyle diyor;

Madde 10 – Tutanakların tebliğ işlemleri: Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.

KABAHATLER KANUNU Madde 20 – Soruşturma zamanaşımı: Elli bin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde soruşturma zamanaşımı süresi üç yıldır.

Yine aynı kanunda tebligatla ilgili hükümde aynen şunu diyor;

Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü
bitimine kadar
idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş
olanlar düşer.

Fiilin işlendiği tarihin takip ettiği takvim yılı ne demek? Hemen bir örnek vereyim, 2020 yılının herhangi bir gününde bir ihlal yaptınız ve ceza yazıldı varsayalım. Söz konusu ceza 2021 yılının son gününe kadar size tebliğ edilmesi gerekir.

Eğer ceza size ihlal tarihinden 10 gün sonrasında tebliğ edildiyse, bir tanıdık söyledi 10 içinde ceza tebliğ edilmesi gerekiyormuş şeklinde itiraz dayanağınız varsa üzülerek söylüyorum ne yazık ki böyle bir gerekçe yok.

Kaldı ki böyle bir hüküm olmuş olsaydı, abartmadan söylüyorum cezaların yarısından fazlası usul yönünden iptal edilmesi gerekir.

Park cezası fotoğraf zorunluluğu var mı?

Hatalı park cezalarında fotoğraf veya video kaydı sunulmak zorunda değil. Hatta diğer trafik cezaları içinde delil niteliğinde bir belge zorunluluğu yoktur.

Özellikle adresine ceza tebliğ edilen herkes ilk iş olarak fotoğraf var mı yok mu kontrol etmek oluyor.

Nitekim de haklılar. Bana da böyle bir ceza gelse, bu ihlali nerede veya nasıl yapmışım düşüncesiyle fotoğraf arayışım olur.

Ancak karayolları trafik kanununda fotoğraf veya video kaydı zorunluluğu yoktur!

O zaman delilsiz trafik cezası olmuş oluyor, hemen itiraz edelim iptal edilsin düşüncesine kapılmayın arkadaşlar.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı. Adı üstünde trafik cezaları tutanaktır. Aksi kanıtlanana kadar tutanaklar geçerli delil niteliğinde kabul ediliyor.

genel anlamda suçun kanıtlanması yükümlülüğü iddia edende kaldığı sürece, savunmasını oluşturmak için ispat yükünü sanığa devreden kurallar ile hukuki veya fiili varsayımların olduğu durumlarda ispat yükünün yön değiştirmesi, masumiyet karinesine aykırılık taşımaz.

Anayasa Mahkemesi Kararı; Esas Sayısı: 2004/116 Karar Sayısı: 2008/74 Karar Günü: 6.3.2008

26923 sayılı resmi gazetede yayınlanan, 2004/116 esas numaralı 2008/74 karar numaralı 06.03.2008 tarihindeki anayasa mahkemesi kararına göre trafik cezalarında ispat yükümlülüğü ceza yazılan kişiye yüklenmiştir.

Dolayısıyla, hatalı park cezasının iptal edilmesini istiyorsanız böyle bir ihlal yapmadığınızı kanıtlamanız gerekmektedir.

Ne yazık ki yukarıdaki yazdığım dayanağa rağmen, hatalı park cezası fotoğraf olmadan yazılır mı? Sorusu soruluyor.

Yine de yazayım arkadaşlar, park cezası fotoğraf olmadan da yazılabilir.

Delilsiz hatalı park cezasına itiraz yapılabilir mi?

İtiraz hakkı yasal bir haktır engellenemez. Ancak herhangi bir delil sunmadan yapacağınız soyut itiraz olumlu sonuçlanmaz. Haklılığınızı kanıtlayacak bir delil sunarsanız cezanız iptal edilir.

Nitel hükümler kurarak yazacağız dilekçe amacına ulaşmaz. Şöyle bir örnek vererek açıklamak istiyorum.

Aracınızı kaldırıma park ettiğiniz gerekçesiyle ceza geldi. Sizde böyle bir ihlal yapmadım şeklinde bir dilekçe yazdınız.

Hakim, “vatandaş yapmadım” demiş cezayı iptal edeyim derse, adliyeler önünde dilekçe vermek için insanlar kuyruğa girer.

Böyle bir durum olursa, emin olun herkes ben ihlal yapmadım şeklinde dilekçe yazar, koşarak adliyelere giderler.

Sözden, söylemden öteye gidecek bir gerekçe sunmanız gerekiyor. Eğer yapmadım şeklinde soyut itirazda bulunuyorsanız, olumlu sonuç gelmesi mucize olur.

Bu durumu açıkça yazmama rağmen, bir çok arkadaşımız yine de siz bana örnek bir dilekçe gönderir misiniz diyor.

Tamam dostlarım size örnek dilekçe vereyim de bende sihirli bir değnek yok. Kanun açık ve net. Dilekçe delil sunduğunuz zaman işe yarayacaktır.

Ödenmiş hatalı park cezasına itiraz yapılabilir mi?

Eğer 15 günlük itiraz süreniz geçmemiş ise cezayı ödemiş olsanız dahi itiraz hakkınız var. İtiraz edebilirsiniz.

Zira ben kesinlikle cezayı ödemeden itiraz etmeyi doğru bulmuyorum.

Çünkü ceza iptal olmazsa gecikme faizi ile birlikte ödemek zorunda kalırsınız.

Ancak cezayı ödeyerek itiraz edecekseniz, dilekçenize ek olarak ödeme yaptığınıza dair dekont koymayı unutmayın.

Dilekçenizi, “cezanın iptal edilmesini ve … tutarındaki ödemiş olduğum tutarın tarafıma ödenmesini arz ederim”, şeklinde tamamlamanız gerekmektedir.

Yanlış park cezası ödeme nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden beyanlı trafik cezası ödeme yöntemi, vergi daireleri, ptt şubeleri veya anlaşmalı bankalar üzerinden cezanızı ödeyebilirsiniz.

Beyanla trafik cezası ödeme nedir
Beyanla trafik cezası ödeme nedir

  • Özellikle pandemi şartlarını da göz önünde bulundurarak size tavsiyem e-devlet üzerinden beyanla ödeme yapmanız yönünde olacaktır.
  • Hatta ceza size tebliğ edilmemiş dahi olsa %25 indirimle ödeme hakkınız var.
  • Detaylı ödeme ekranı ve ödemeyi nasıl yapacağınızla ilgili detaylara ahmetmerkepci.com/beyanla-trafik-cezasi-odeme/ bu linkten ulaşabilirsiniz.

Hatalı Park cezası itirazı e-devlet üzerinden yapılır mı?

E-devlet üzerinden başvuru yapılamıyor. Cezanın yazıldığı ilin Sulh Ceza Hakimliğine veya online olarak UYAP trafik cezası itiraz sayfasından hatalı park cezasına itiraz edebilirsiniz.

Trafik cezasına itiraz mercii, cezanın yazıldığı ilin sulh ceza hakimliğidir.

Farklı bir ilde olsanız dahi cezanın yazıldığı ile gitmek zorunda değilseniz. Muhabere yoluyla dava açma hakkınız var.

Örnek vermek gerekirse, Gaziantep’te ikamet ediyorsunuz size İstanbul’dan ceza geldi. Dilekçenizin başlığını aşağıdaki gibi oluşturun;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Sunulmak Üzere

Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine

Başvuru dilekçenizi de verirken muhabere yoluyla dilekçenizin iletilmesini talep edin.

Teknolojinin hayatımızdaki katma değeri gün geçtikçe arttığı tartışılmaz bir gerçek ve güzel nimetleri var.

Bunun bir örneği de Vatandaş Uyap sistemidir. Vatandaş uyap sistemi üzerinden de hatalı park cezasına itirazda bulunabilirsiniz.

Uyap trafik cezası itiraz nasıl yapılır?

UYAP Vatandaş üzerinden trafik cezasına itiraz kısmından, online hatalı park cezasına itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

UYAP Vatandaş portalına giriş yaptıktan sonra soldaki menüde bulunan trafik cezası itiraz kısmına tıklayın.

Açılan pencere içerisindeki yönlendirmeleri takip edin. Başvuru yapılacak ili seçip, dilekçenizi veya başvuru metninizi online olarak ilgili sulh ceza hakimliğine ulaştırabiliyorsunuz.

Güncelleme: Ne gerekçe ile kaldırılmış bilmiyorum ama UYAP trafik cezası itiraz yok. Tahminimce yoğun talep olduğu için kaldırıldı. Tekrar eklenir mi bilemiyorum.

Hatalı park cezasına itiraz dilekçesi örneği nasıl olmalı?

İtiraz sebebinize göre değişiklik gösterir. Kısaca haklılığınızı veya cezanın ne sebeple hatalı olduğunu kanıtlayıcı bir gerekçeye dayanması gerekir.

En basit örneği, hiç gitmediğiniz bir şehirden aracınıza ceza yazılmasıdır.

Böyle bir durumda en etkili kanıt yöntemlerinden biri OGS veya HGS kayıtlarıdır.

Dilekçenizde geçiş hareketlerini gösteren bir belgeyle başvurup aracınızın, cezanın yazıldığı tarihte, cezanın yazıldığı şehirde olmadığını belirtmeniz yeterli olacaktır.

Bir diğer itiraz yöntemi ise yazımın başında bahsetmiş olduğum, durma, duraklama veya park etme tanımlarıyla itiraz etmektir.

Diyelim ki siz aracınızla, Park Etmek Yasak Levhası bulunan marketin önüne yanaştınız ve size 61/1-a hatalı park etme cezası yazıldı.

Bu olayı gören kamera görüntüsü temin edebiliyorsanız ve 5 dakikayı geçmeyen bir duraklama yaptıysanız, itiraz ederseniz cezanız iptal olur! Neden mi?

Siz duraklama yaptınız dolayısıyla aracınızı park etmediniz size yazılması gereken ceza maddesi 60/1-a maddesi olması gerekirdi.

Dolayısıyla tutanağın aksini video kaydıyla ispatlamış oldunuz. Cezanız iptal edilir.

Duraklamak ve park etmek
Duraklamak ve park etmek yasaktır levhaları nedir


Hatalı park cezası itiraz mahkeme masrafları ne kadar?

Eğer başvurunuz kabul edilirse hiç bir ücret alınmaz. Ancak başvurunu reddedilirse yargılama giderlerini ödemek zorundasınız. Takribi olarak 60-100 lira arasında bir ücreti var.

Dostlar, umarım faydam olmuştur. Örnek dilekçe talep ederseniz göndereceğim. Ayrıca örnek kararlar için sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz.

4.8 41 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?

Ahmet MERKEPÇİ

Trafik güvenliği üzerine akademik çalışmalar yapan, trafik kazaları, cezaları ve sigorta hukukunda danışmanlık sağlayan dünyalar güzeli Asel'in babası.
4.8 41 Oy Verildi
Yazımı değerlendirir misin?
Cevabın mail adresine gelmesini ister misin?
Bildir
guest
154 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
K.ERSOY
K.ERSOY
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Ahmet Bey Park yapılmaz tabelası olan sahilde 5 6 dakika sureli duraklama yaptım bu sırada itirazıma rağmen trafik ekibi geldi ve fotograf cekti bende o sırada saat delili acisindan fotograf ceken ekibi ve cekici ekibi fotografladim acaba faydasi olur mu ? birde itiraz dilekcesi atarsanız memnun olurum Saygılar

ibrahim
ibrahim
Yazıya Puanım :
     

61/1-1G den ceza yemişim de ben arabanın içindeydim bunun bir suç olduğunu da bilmiyordum itiraz etsem olumlu sonuçlanması yüksek olur mu

Emre
Emre
Yazıya Puanım :
     

Aracımın dörtlüleri yakıp aracım çalışırken yolun kenarına park edip 3 dk içinde geri döndüm itiraz dilekçe örneği atabilirmisiniz

Görkem
Görkem
Yazıya Puanım :
     

Ahmet bey merhaba Annemi lütfi kırdar eğitim araştırma hastanesine getirdim mr randevusu alabilmek için. Otopark kalabalıktı annem de parkinson hastası olduğu için yürümesi ağır ve çok çabuk yoruluyor, engelli otoparkına park ettim arabayı.. 288 tl ceza yazıldı arabam çekilmek üzereyken yakaladım. Nırmalde asla engelli parkına park etmem ama dediğim gibi annem için park ettim. Ceza bugün kesildi. İtiraz dilekçesi yazmak istiyorum. Destek olabilir misiniz? Annemin parkinson olduğuna dair rapor da var elimde kanıt olarak sunabilirim.

Bilal
Bilal
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Ahmet bey,
UYAP üzerinden itiraz dilekçesi yazacağım lakin elektronik imzam yok ve oluşturamıyorum. Dilkeçemi pdf şeklinde ve delil fotoğraflarını jpeg olarak sisteme yüklemem mümkün mü, bilginiz var mı? Birde İstanbul’da ceza yedim fakat itiraz edilen kurum içerisinde arama yaptığımda İstanbul Trafik Denetleme Şubesini bulamıyorum. Bunun yerine direk TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİGİ diye bir kurum buluyorum. Bunu seçmem doğru mudur?
Teşekkürler şimdiden.
İyi çalışmalar.

Emre
Emre
Yazıya Puanım :
     

Park yaptığım yerde yasak tabelası felan yoktu ama çekici aracımı çekmiş götürmüş ve ceza yedim bu konuda ne yapmalıyım

İlkay yeni
İlkay yeni
Yazıya Puanım :
     

Merhaba hocam. Hatalı park yaptım 144 TL ceza yazmışlar fakat 6 dakika sonra 2nci cezayida phatali parktan yazmışlar aynı yerde polis başında beklemiş denekki bu yasalara uygunmudur. Teşekkürler.

Murat
Murat
Yazıya Puanım :
     

Merhaba araç park cezası İçin itira dilekçesi başvurucaktım

Volkan ÖZKARAASLAN
Volkan ÖZKARAASLAN
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Ahmet bey
Fırından pide almak için aracımı fırının önune çekmiştim kuyrukta beklerken polis aracı benim plakami anons etti aracınızı bulunduğu yerden kaldırın diye bende sıradan çıkıp aracımı bulunduğu yerden çektim fakat bu iş üzerinden 10 gün geçti bugün e devlet üzerinden baktığımızda ceza yazılmış.Bu normalmidir ? Bu cezaya itiraz edebiliyormuyum ?

Rıdvan
Rıdvan
Yazıya Puanım :
     

Bende itiraz dilekçesi istiyorum tşk ederim

Bülent DEMİRCİ
Bülent DEMİRCİ
Yazıya Puanım :
     

merhaba ahmet bey.29/04/2021 günü iş çıkışı Ankara Ankamall alışveriş merkezinin yanından istanbul yonuna çıkarken Akköprü kavşağında fahri Trafik müfettiş tarafından;74/B maddesine göre Görevli /ışıklı trafik işareti bulunmayan ve trafik işaretleri belirienmiş yaya geçite yaklaşırken yavaşlamamak buradan geçem yayalara ilk geçiş hakkını vermemek diye yazmış. Ben herşeyden önce hızlı değildim,konya yolunda istanbul yoluna sağa dönüş yaptım biraz da viraj var ki hız yapmam mümkün değil benim önümden kaç tane araç geçti. Her gün kullandığım yol.o fahri müfettiş Ankamall AVM den çıkmış orada bekleken hanfendiye yol vermedik herhalde kafasına göre keyfi olarak ceza yazmış. Neler yapmam konusunda sizden yardım etmenizi rica ediyorum.Hiç… Devamını Oku »

Serhat
Serhat
Yazıya Puanım :
     

Kolay gelsin itiraz dilekcesi ornegi rica etsem

Emre UZER
Emre UZER
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Ahmet bey, itiraz dilekçesi örneği rica etsem mail adresime gönderebilir misiniz

Yılmaz
Yılmaz
Yazıya Puanım :
     

Merhabalar aracım çalışır halde banka önünde trafiğe engel olmayacak şekilde 6 7 dakika duraksadım. Edevletten araçlarıma vergi borçlarına baktım sonrada cezaya baktım ceza kesilmiş haberim yok bunu itiraz edebilme hakkımız varmı? ceza kesmesi normal mi acaba. Ceza tebliğ edilmedi

Muhammed
Muhammed
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Ahmet bey, itiraz dilekçesi örneği rica etsem mail adresime gönderebilir misiniz

Bilal İnciler
Bilal İnciler
Yazıya Puanım :
     

Merhaba Ahmet bey,
61/1-b trafik cezası gelmiş. Fakat ben sol şeritte değil sol şeritin dışında yol kenarına hiç bir geçişi engellemeyecek şekilde aracımı park ettim, ayrıca şerit olmayan tali bir toprak yolda, çevrede herhangi bir park yasak tabelasının olmadığı bir yerde bu ceza yazılmış. Buna itiraz edebilir miyim? Delil olarak çevrede tabelanın olmamasının yazmam yeterli olur mu? Fotoğraf çekip dilekçeye eklenebilir mi?
Teşekkürler
İyi çalışmalar.

Uğur
Uğur
Yazıya Puanım :
     

Merhabalar,

Ben Çanakkale’de bulunmadığım halde yine de Çanakkale’de engelli park yerine park edilmesinden ceza yazılmış. İstanbul’da yaşıyorum. Muhtemelen aracım Çanakkale plakalı olduğu için yanlışlıkla yazılmış olabilir. Ceza tarihi 12/03/2021 15 gün geçmiş malesef e devlette tesadüf eseri gördüm. Ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz ?

Eyüpcan
Eyüpcan
Yazıya Puanım :
     

iyi günler Ahmet bey ben 12.04.2021 tarihinde bir marketi önünde yer olmadığı için bir arabanın arkasına aracımı park ettim önümdeki araç sahibi polismiş ve ceza yazdırmış şuan sadece e devletime düştü itiraz etme hakkım var mı? itiraz sonucunda haklı görülme olanağım yüksek mi?

YİĞİT
YİĞİT
Yazıya Puanım :
     

İyi günler Ahmet bey babam 5 dakika markete girmiş ve aracı yol kenarına park etmiş. Herhangi bir girişi kapatmamasına,etrafında yangın musluğu vb şeyler olmamasına ve dörtlüleri yakmasina rağmen evimize park ihlalinden ceza makbuzu geldi ve gelen zarfta delil niteliğinde herhangi bir fotoğraf yoktu. Bu durumda biz bu cezaya itiraz edebilir miyiz? Edebiliyorsak örnek bir itiraz dilekçesi gönderebilir misiniz?
Şimdiden teşekkür ederim.

Adnan
Adnan
Yazıya Puanım :
     

İyi günler ben parkta bulunan ailemi almak için levha ve işaret olmayan parkın yanında yol kenarına aracımı biraktim daha sonra e devlette baktığımda 61/1-l trafik cezası gözüküyor ne yapmam gerekiyor herhangi bir levha ve işaret yok kafasına göre yazmış polis

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu